• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Långsiktig planering av lokaler för förskolorna Solskenet och Hoppet

För- och grundskolenämnden beslutade torsdag 25 februari 2016 om en långsiktig lokal- och resursplanering på Ålidhem för att möta volymökningar av elever i grundskolan. Detta innebär att förskolan Solskenets lokaler byggs om till grundskola F-3 och fritidsverksamhet. För att tillgodose behovet av förskoleplatser byggs en ny förskola på Ålidhem bestående av sammanlagt 10 avdelningar sammanlänkad med ett äldreboende.  

 

Etapp 1-renodlad förskola

En förskola med 6 hemvisten på 2 plan där förskolorna Hoppet och Solskenet flyttar in hösten 2017. 

Förskolan byggs efter funktionsprogrammet och är Reggio Emilia inspirerad med plats för ca 100 barn. De sex hemvistena länkas samman med gemensamma ytor som torg, ateljé och  matsal.

 

Etapp 2-förskola och äldreboende

En förskola med 4 hemvisten och ett äldreboende. Förskolan Månskenet flyttar in hösten 2019.

I bygganden kommer det att finnas vård-och omsorgsboenden med 60 platser, ett produktionskök och gemensamma ytor. Verksamheterna kommer att kunna dela kök och andra funktioner. På så sätt kan de sänka sina kostnader och inte minst skapa spännande möten över generationer.

Har du frågor om planeringen?

Ställ din fråga här så återkommer vi till dig. Alla som ställer en fråga får svar eller återkoppling inom en vecka. Tänk på att kontrollera att du uppgett korrekt e-postadress innan du skickar din fråga.Hur besvaras frågorna?

Alla frågor som ställs registreras av Solskenets och Hoppets administratör. Frågorna besvaras sedan av förskolechef samt för- och grundskolechef som också är ytterst ansvarig för svaren. Frågor av mer generell karaktär eller frågor som förekommer ofta läggs in i FAQ-listan nedan. Alla som skriver en fråga och uppger e-postadress får ett personligt svar.  

FAQ - Vanliga frågor och svar

Hur många avdelningar blir det på den nya förskolan?
Den nya förskolan blir en 10-avdelningsförskola som blir färdig år 2019 . Den byggs i två etapper med planerad start hösten 2017 för första etappen.

Hur stora blir barngrupperna?
Det är svårt att i nuläget bestämma det. Förutsättningarna kan snabbt förändras fram till augusti 2017, bl.a. genom in- och utflyttningar, byten av förskola etc.

Hur ska utemiljön lösas?
Det blir två utegårdar.

Planeras några nya förskolor på Tomtebo eller ska barn bosatta på Tomtebo gå i förskola på Ålidhem?
I nuläget planeras inga nya förskolor på Tomtebo. Vårdnadshavare gör ett eget val av förskola.

 

Vad händer med personalen som inte vill arbeta på den nya förskolan?

De tillsvidareanställda som inte vill arbeta på den nya förskolan kommer att erbjudas möjligheten att arbeta på en traditionell förskola.


Kommer alla 100 barn att äta samtidigt i matsalen?

Nej, alla barn äter inte samtidigt utan det blir olika mattider för barnen. Viktigt att ta hänsyn till de barn som är känsliga för mycket intryck.


Kommer barnen ha kvar någon pedagog som personalen är trygg med på den nya förskolan?

Ja, i största möjliga mån ska vi försöka se till att varje barn får vara tillsammans med en pedagog som de känner trygghet till.


Varför har ni valt att bygga en förskola som har torg och matsal?

Vi har tagit med oss erfarenheter från andra nya förskolor som har byggts och en del förändringar har gjorts. Alla förskolor som Umeå kommun bygger idag utgår från det så kallade funktionsprogrammet där torg och matsal är en central del i förskolan. Vill man veta mer om funktionsprogrammet kan man läsa mer på Umeå kommuns hemsida.


Finns det hiss?

Ja det finns hiss.


Hur kommer organisationen se ut?

Svårt att säga på förhand eftersom den nya organisationen inte är klar än.


Hur många kvadratmeter är varje hemvist?

Ungefär lika stor som en vanlig avdelning.


Vilrummet- kommer det bli svårt att få lugn och ro?

Alla rum är ljudisolerade.


Finns det akustikplattor i taket?

Ja. Vid projektering anlitades en akustiker som varit med för att se till att det ljudisoleras enligt gällande regler.

 

Det finns tre grader av akustik, är det A, B eller C?

A eller B.


Kommer man att få se byggnaden innan den är klar?

Till våren kommer det finnas möjlighet för vårdnadshavare att få se lokalerna i den nya förskolan.


Hur har man resonerat kring gemensamma ytor, stora barngrupper och risken för infektioner?

Idag har vi många förskolor som är byggda efter funktionsprogrammet och vi har inte kommit i kontakt med några förskolor där infektioner skulle ha ökat pga. mer gemensamma ytor men det innebär inte att vi inte ska fortsätta arbeta med hälsofrågorna.

 

Hur har ni tänkt kring säkerheten då det är ett stort hus där många människor kommer att röra sig?

Precis som idag är förskolorna ingen allmän plats, vem som helst får inte vistas på förskolan. Personalen är medveten om detta och är uppmärksam på om de ser en person som de inte känner igen.


Viktigt att se till att barngrupperna blir så intakta så möjligt. Hur ska ni göra detta?

Avdelningen Hissen är den enda avdelningen som blir intakt eftersom det är en finskspråkig avdelning. Utformningen av bargrupperna sker alltid i dialog med pedagogerna.