• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskola på Östra Ersboda

Smöret är en förskola med fem avdelningar och ligger på Östra Ersboda. Vi har tre avdelningar för små barn (1-3 år) och två avdelningar för större barn (3-6 år). Förskolan omges av en stor gård som har inslag av naturtomt och gränsar till ett mindre skogsparti. Vi ser gården som en tillgång och är därför mycket ute, vilket ger barnen möjligheter till lek och motorisk träning.

Vårt mål är att barn och föräldrar ska trivas och känna sig trygga hos oss.


Inskolning på Smöret

En dag på förskolan

 

 

Kvalitet och måluppfyllese 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016

Våra miljöer

Vi vill att lärmiljöerna både ute och inne skall vara föränderliga och inspirera till kreativitet och ett lustfyllt lärande.

Det skall kännas inbjudande och locka till lek, samspel, kreativitet och lärande.

Vi vill också att miljöerna skall vara tillgängliga och att det skall finnas en tydlig progression mellan de yngre och äldre avdelningarna i de material och aktiviteter som erbjuds. 

Lärande

Vårt förhållningssätt ska utgå från våra styrdokument och vara levande och genomsyra allt i vår verksamhet. Vi arbetar medvetet med att vara närvarande pedagoger. Tillsammans med barnen utmanar vi och stöttar i lek, experimenterande och utforskande.


Språk

Vi arbetar medvetet språkstärkande och språkutvecklande. Vi synliggör och stärker alla barns språkidentiteter i den dagliga verksamheten. Språket är grundstenen till allt lärande så detta är av stor betydelse på vår förskola.

Leken

Leken är barns viktigaste verktyg för att bearbeta, lära, samspela och att utvecklas. Därför lägger vi stor vikt vid leken. Både den fria och den pedagogstyrda. Vi ser också vikten av närvarande och stödjande pedagoger för att hjälpa barnen framåt i samspel med andra.