• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om oss

Förskolan Skutan ligger centralt beläget i Holmsund och består av två hemvister, Fören och Aktern.

Det kompetenta barnet

Vårt arbetssätt bygger på tron på det enskilda barnets kompetens och vi utgår från barnens intressen när vi planerar vår verksamhet och miljö. Det kompetenta barnet ska vara delaktigt i sitt eget lärande och vi som pedagoger ska erbjuda barnen möjligheter att utforska sin värld utifrån sina förutsättningar. För oss är det viktigt att bygga upp en trygghet hos barnen då det är trygghet som ligger till grund för allt lärande.

Läs mer om vårt forskande arbetssätt

En föränderlig anpassad miljö

På vår förskola har vi en kreativ och föränderlig miljö som utgår från barnens intressen för att väcka deras fantasi och inbjuda till lek och lärande.

Miljön blir ett pedagogiskt redskap som ska stimulera och inspirera barnen till att söka kunskap. Barnens behov förändras och därmed är också miljön föränderlig. Hur rummen ser ut och används beror på barngruppens intressen och behov.

Läs mer om åldersnära grupper


Närhet till naturen

Förskolan Skutan ligger centralt belägen i Holmsund med närhet till skog och hav. Vår närhet till dessa fantastiska miljöer ger oss stora möjligheter till att på nära håll följa naturens växlingar och göra många spännande upptäckter där alla sinnen utmanas.

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och naturmiljö. (Lpfö 98/10 s.7)


Tolvtimmarsdagen

På vår förskola anser vi att alla timmar under barnens vistelsetid är viktiga för deras utveckling och lärande. Leken är en viktig aspekt i vårt arbete på förskolan, genom leken ges barnen utrymme att utveckla sina intressen, uttrycka egna tankar och idéer, bearbeta erfarenheter. I det sociala samspelet tränar barnen sin sociala förmåga och ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande, sitt språk och sin fantasi genom att berätta, reflektera och samtala, enskilt eller i grupp.

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (Lpfö 98/10 s.7)

Lärande för hållbar utveckling

Vår förskola har 2016 fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling".

Vi arbetar med att inventera de material som barnen kommer i kontakt med i vår verksamhet. Vi utgår bland annat från Naturskyddsföreningens rekommendationer gällande vad som är giftigt eller skadligt för barn och miljö.

Vid inköp ska de material som barnen kommer i kontakt med vara godkända och hållbara.

Vi jobbar även med hur vi är mot varandra i det sociala samspelet och i gemenskapen.

Vi synliggör återvinningen av matrester, papper, plast och förpackningar för barnen.


Inskolning

Vi har två veckors inskolning på vår förskola. Första veckan träffas vi varje dag kl 9-10.30. Då är du som vårdnadshavare här tillsammans med ditt barn. Ni får under denna period tid och möjlighet att lära känna oss, miljön och få prova på olika aktiviteter.

Efter ca en vecka provar ni att lämna ert barn kortare stunder och barnet får succesivt bekanta sig med förskolans rutiner som till exempel att äta lunch och sova.