Lyssna
Kontakt

Kontakta Västra gymnasiet

Västra gymnasiet
Telefon: 090-16 58 58
E-post:

Besöksadress: Språkintroduktion: Skolgatan 31, 903 25 Umeå   Individuellt alternativ: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Yrkesintroduktionsprogrammet'
4 Inriktning:
 • Butikssäljare
 • Mark och anläggning
 • Måltid och service
 • Vårdbiträde

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

På yrkesintroduktion läser eleven i huvudsak yrkesämnen mot inriktningen. Yrkesintroduktion kan innehålla ämnen från grundskolan som eleven inte är behörig i samt ämnen från nationella yrkesprogram i gymnasieskolan. Arbetsförlagt lärande (APL) inom utbildningens bransch ingår på alla inriktningar. Utbildningen sträcker sig över 2 år.

Vem kan söka till Yrkesintroduktionsprogrammet?

 • Du är elev på individuellt alternativ eller språkintroduktion och är obehörig till nationellt program.
 • Går du på individuellt alternativ och ännu inte nått behörighet till nationellt program kan du söka till yrkesintroduktion.
 • Går du på språkintroduktionsprogrammet, nivå 3 och 4 i Sva eller är klar med nivå 2 kan du söka till yrkesintroduktion. Permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd krävs.

Hur går ansökan till:

 • Du som uppfyller kraven för yrkesintroduktionsprogrammet lämnar en intresseanmälan via blanketten nedan senast 6 augusti.
 • Du kan välja mellan fyra olika inriktningar: Butikssäljare, Mark och anläggning, Måltid och service samt Vårdbiträde. Mer information om varje inriktning hittar du nedan.
 • I intresseanmälan önskar du vilken inriktning du vill gå i första, andra och tredje hand.
 • Beslut om antagning går ut till den sökande cirka 20 augusti 2018.

Här kan du läsa mer om inriktningarna på Yrkesintroduktionsprogrammet

Yrkesintroduktion – inriktning butikssäljare

På inriktning butikssäljare lär du dig grundläggande inom kundservice och försäljning. Kurserna innehåller kunskaper i säljteknik och praktisk marknadsföring. Som säljare kan du arbeta inom matvaruhandeln eller detaljhandeln. Förutom försäljning ingår även varuhantering och kassatjänstgöring. Utbildningen sträcker sig över 2 år. Du kan läsa ämnen från grundskolan samt ämnen plockade ur Handels och administrationsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

 

Var: Midgårdskolan

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Entreprenörsskap
Försäljning och kundservice
Branschkunskaper inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1

 

Här gör du din intresseanmälan.

Yrkesintroduktion – inriktning mark och anläggning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med mark och anläggning. Den ger grundläggande kunskaper för arbete inom markarbeten, vägar och ledningar, gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar. Utbildning på hjullastare och grävmaskiner ingår. I kurserna ingår också kunskaper om miljöaspekten och kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper. Detta är för dig som vill arbeta utomhus. Yrkesintroduktion mark och anläggning sträcker sig över 2 år, du kommer läsa ämnen från både grundskolan och Mark och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

 

Var: Forslunda gymnasiet

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Betong 1 och 2
Anläggning 1 och 2
Svets grund
Hjullastare
Grävmaskin
Lastmaskin och truck

 

Här gör du din intresseanmälan.

Yrkesintroduktion – inriktning måltid och service

På inriktning måltid och service övar du färdigheter och kunskaper som syftar till arbete inom storkök, butikskök och frukostservering. Du lär dig grundläggande om matlagning och specialkost, övar din förmåga inom service samt får möjlighet att lära dig om branschen. Utbildningen studeras på 2 år. Du kommer läsa både grundskoleämnen samt kurser plockade ur restaurang och livsmedelsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

 

Var: Midgårdskolan

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Livsmedel och näringslivskunskap
Matlagning 1
Service och bemötande 1
Hygien 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Servering 1
Specialkost
Frukost och bufféservering

 

Här gör du din intresseanmälan.

Yrkesintroduktion - inriktning vårdbiträde

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Du lär dig grundläggande kunskaper inom anatomi & fysiologi, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra sådant de själva klarar av.

 

Vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår också i arbetet. Kort sagt fokuserar vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.

 

Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur nationella vård- och omsorgsprogrammet samt APL, grundskoleämnen för behörighet kan också läsas.

 

Exempel på kurser:
Medicin 1
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Grundläggande vård och omsorg
Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Kost, hälsa och munvård
Psykologi 1
Psykiatri 1
Matlagning 1

 

Var: Midgårdsskolan

 

Här gör du din intresseanmälan.

Här fyller du i intresseanmällan till Yrkesintroduktionsprogrammet
(ÅÅMMDDNNNN)


Välj den inriktning som du önskar i första hand *
Välj den inriktning som du önskar i andra hand *
Välj den inriktning som du önskar i tredje hand
Lämna tomt om du inte vill göra ett tredje val

Sista anmälningsdag är 6 augusti. Beslut om antagning går ut till den sökande cirka 20 augusti 2018.

Det här gäller vid personuppgifter:

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna tillgodose elevers rätt till gymnasiestudier. Rättslig grund är rättslig förpliktelse enligt Skollag 2010:800. Dina uppgifter kommer att sparas tills ansökningsförfarandet är avslutat. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2018
Publicerad: 22 maj 2018
Sidan publicerad av: Tora Ahnlund

Västra gymnasiet
Språkintroduktion
Skolgatan 31A
903 25 Umeå

Individuellt alternativ
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Umeå kommun