Lyssna
Kontakt

Kontakta Introduktionsprogram

Introduktionsprogram
Telefon: 090-16 58 58
E-post:

Besöksadress: Språkintroduktion: Skolgatan 31, 903 25 Umeå   Individuellt alternativ: Fridhemsvägen 2, 903 37 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Bild för 'Yrkesintroduktionsprogrammet'
4 Inriktning:
  • Butikssäljare
  • Mark och anläggning
  • Måltid och service
  • Vårdbiträde

Yrkesintroduktionsprogrammet vänder sig till ungdomar som saknar behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

På yrkesintroduktion läser eleven i huvudsak yrkesämnen mot inriktningen. Arbetsförlagt lärande (APL) inom utbildningens bransch ingår inom alla inriktningar. Utbildningen sträcker sig över 2 år och motsvarar 1100 gymnasiepoäng och 200 poäng yrkessvenska. Efter avslutad utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Vem kan söka till Yrkesintroduktionsprogrammet?

  • Du är elev på individuellt alternativ eller språkintroduktion och är obehörig till nationellt program.
  • Går du på individuellt alternativ och ännu inte nått behörighet till nationellt program kan du söka till yrkesintroduktion.
  • Går du på språkintroduktionsprogrammet, nivå 3 och 4 i Sva eller är klar med nivå 2 kan du söka till yrkesintroduktion. Permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd krävs.

Ladda ner informationblad om våra yrkesintroduktionsprogram (pdf) här

Här kan du läsa mer om inriktningarna på Yrkesintroduktionsprogrammet

Yrkesintroduktion – inriktning butikssäljare

På inriktning butikssäljare lär du dig grundläggande inom service och försäljning. Kurserna innehåller kunskaper i säljteknik och praktisk marknadsföring. Som säljare kan du arbeta inom livsmedelshandeln eller detaljhandeln. Förutom försäljning ingår även varuhantering och kassatjänstgöring. Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur Handels och administrationsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande, ingår i utbildningen.

 

Var: Midgårdskolan

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Entreprenörsskap
Försäljning och kundservice
Branschkunskaper inom handel och administration
Information och kommunikation 1
Personlig försäljning 1
Praktisk marknadsföring 1

 

Här gör du din intresseanmälan.

Yrkesintroduktion – inriktning mark och anläggning

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med mark och anläggning. Den ger grundläggande kunskaper för arbete inom markarbeten, vägar och ledningar, gröna ytor samt platt- och stenbeläggningar. Utbildning på hjullastare och grävmaskiner ingår. I kurserna ingår också kunskaper om miljöaspekten och kunskaper om olika materials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper. Detta är för dig som vill arbeta utomhus. Du studerar två år och läser då yrkesämnen från både grundskolan och Mark och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

 

Var: Forslunda gymnasiet

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Betong 1 och 2
Anläggning 1 och 2
Svets grund
Hjullastare
Grävmaskin
Lastmaskin och truck

 

Här gör du din intresseanmälan.

Yrkesintroduktion – inriktning restaurang och service

På inriktning restaurang och service övar du färdigheter och kunskaper som syftar till arbete inom storkök, butikskök och frukostservering. Du lär dig grundläggande om matlagning och specialkost, övar din förmåga inom livsmedel och service samt får möjlighet att lära dig om branschen. Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur restaurang och livsmedelsprogrammet i gymnasieskolan. APL, arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen.

 

Var: Midgårdskolan

 

Antal platser: 10

 

Exempel på kurser:
Entreprenörsskap

Hälsopedagogik
Livsmedel och näringslivskunskap
Matlagning 1
Service och bemötande 1
Hygien 1
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel
Servering 1
Specialkost
Frukost och bufféservering


Yrkesintroduktion - inriktning vårdbiträde

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Du lär dig grundläggande kunskaper inom anatomi & fysiologi, hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Vårdbiträdets arbetsuppgifter är varierande. De stödjer vårdtagaren att leva ett så självständigt liv som möjligt i sin vardag. Att ta vara på vårdtagarens egna resurser är en del av arbetet samt att uppmuntra dem att göra sådant de själva klarar av.

 

Vanligt förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, hjälpa brukaren att ta sin medicin, dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Att utföra kontroller som temp, puls och blodtryck kan förekomma. Dagliga rutiner, som städning, tvätt och matlagning ingår också i arbetet. Kort sagt fokuserar vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska.

 

Du studerar två år och läser då yrkesämnen som är plockade ur nationella vård- och omsorgsprogrammet samt APL, grundskoleämnen för behörighet kan också läsas.

 

Exempel på kurser:
Medicin 1
Specialpedagogik 1
Etik och människans livsvillkor
Grundläggande vård och omsorg
Vård och omsorgsarbete 1
Hälsopedagogik
Kost, hälsa och munvård
Psykologi 1
Psykiatri 1
Matlagning 1

 

Var: Midgårdsskolan

 

Här gör du din intresseanmälan.

Är du intresserad av någon inriktning?

Kontakt: Sara Markström 076-800 47 94. E-post sara.markstrom@umea.se

Det här gäller vid personuppgifter:

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Syftet med behandlingen är att kunna tillgodose elevers rätt till gymnasiestudier. Rättslig grund är rättslig förpliktelse enligt Skollag 2010:800. Dina uppgifter kommer att sparas tills ansökningsförfarandet är avslutat. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 901 84 Umeå.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@umea.se eller Dataskyddsombud, Umeå kommun, 901 84 Umeå.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2018
Publicerad: 22 maj 2018
Sidan publicerad av: Therése Svärd

Introduktionsprogram
Språkintroduktion
Skolgatan 31A
903 25 Umeå

Individuellt alternativ
Fridhemsvägen 2
903 37 Umeå

Umeå kommun