Lyssna
Kontakt
Bild för 'Gymnasieskolor'

Vi ger eleverna kunskap och trygghet

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek – och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi vill att alla elever ska få goda kunskaper och god självkänsla. Det ger en stabil grund och en vilja att fortsätta lära sig – hela livet. Därför satsar de kommunala skolorna på en varierad och studieinriktad miljö, med engagerade vuxna och en väl utbyggd elevhälsa som stödjer vid behov.

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00 
 

Umeå kommun