Lyssna
Kontakt

Kontakta Täfteå skola F–6

Täfteå skola F–6
Telefon: 090-16 40 73
E-post:

Besöksadress: Täftebölevägen 5

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Skolans målsättning är:

  • Att eleverna ska känna sig trygga.
  • Att eleverna ska inhämta kunskaper och utveckla färdigheter som behövs för att delta i samhällslivet.
  • Att eleverna visar respekt för medmänniskor.
  • Att eleverna i takt med stigande ålder och mognad ges ökat ansvar och inflytande över sitt eget lärande.

Våra styrkor

Styrkorna i vår verksamhet är ett elevunderlag med studiemotiverade elever med medvetna och stöttande vårdnadshavare. I personalgruppen finns en bred kompetens och en god samverkan med fritids. Dessutom finns en väl fungerande och uppbackande/stöttande organisation som arbetar kontinuerligt för att verksamheten ska kunna samverka och nå målen på bästa sätt. Stämningen är öppen och familjär vilket också bidrar till ett positivt studieresultat.

Så jobbar vi med elevernas personliga och sociala utveckling

Vi har rastvärdar som stödjer eleverna i det sociala samspelet och deras utveckling. Genom gemensamma friluftsdagar får eleverna mötas och socialiseras med varandra. Undervisningen bedrivs i åldershomogena grupper men åldersblandning förekommer vid vissa temaaktiviteter och olika former av pedagogisk fadderverksamhet. De olika verksamheterna är inte lokalmässigt integrerade men samverkan sker.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 10 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner