Lyssna
Kontakt

Kontakta Sävar skola F–9

Sävar skola F–9
Telefon: 090-16 40 66
E-post:

Besöksadress: Drottningvägen 7

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Skolan ligger centralt i Sävar med närhet till både idrottshall, simhall, Sävarån och naturen runt knuten. Våra elever har en god arbetsmiljö och det är ett prioriterat område på skolan. Skolgården har stor yta för utomhuslek som gungor, klätterställningar, fotbollsplaner (vintertid hockeyrink), multisportarena med mera.

En kreativ skola där alla vill utvecklas och lära för framtiden

Vi tror på personlighet; kraften i den personliga relationen mellan elever och personal. Sävar skola bygger broar där alla vuxna känner ett kollektivt ansvar att se, hjälpa och stötta våra elever. Eleverna upplever att de får bra undervisning samt bra individuell hjälp och stöd. Skolan har engagerade och ambitiösa pedagoger som värderar sitt arbete högt och arbetar för att hitta vägar som leder till att eleverna lyckas i skolan. Elever och vårdnadshavare känner sig välkomna, trygga och trivs med verksamhetens innehåll.

Det finns också ett stort engagemang från lokala organisationer som bidrar med stöd då det gäller elevernas trygghet och sociala utveckling.

Alla klassrum på skolan har antingen smartboards eller projektor och skolbiblioteket finns lättillgängligt i skolans lokaler.

Förskoleklass och fritids

Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. På den bron får ditt barn i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna skolans värld.

Vi har olika arbetssätt, bland annat har vi åldersblandade klasser F–3 C där vi döpt våra klasser till Dammen, Näckrosen och Trollsländan. F–3 A och F–3 B har åldershomogena klasser liksom i de högre klasserna 4–9.

Läs mer om förskoleklass, fritids och åldersblandade klasser

Inriktningar åk 7–9

Under elevens val på 7–9 har eleverna möjlighet att välja någon av våra fyra inriktningar;

Sävar elevhälsoteam - elevhälsoplan

På Sävar skola har vi tre elevhälsoteam (EHT), ett för varje stadium. EHT består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger samt även studie- och yrkesvägledare för högstadiet.

Läs mer om elevhälsanlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Publicerad: 11 maj 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner