Lyssna
Kontakt

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Förskolan har två avdelningar, Fröet 1-3 år och Floran 3-5 år. Skolan består av förskoleklass och en 1-2:a. Förskolan och fritids har öppet mellan klockan 06:30 - 17:30. Vid andra behov, kontakta rektor. Vi har ett unikt samarbete mellan förskolan, skolan och fritidshemmet som alla finns i samma skolbyggnad. Skolskog, trädgårdsland och storsjung är viktiga samverkansformer mellan skola/förskola.

Vi väljer att jobba aktivt med den omgivande miljön för att på bästa sätt kunna utmana och stimulera lusten till lärande och möjligheten att själv skapa kunskap. Därför anpassar vi miljön utifrån barnens behov och intressen.

Vi tycker det är viktigt att alla får känna sig sedda och vår målsättning är att finna tillfällen för samtal och reflektion tillsammans, stora som små. Dialog är ett av våra ledord.  Ett barn vill lära, växa och veta och ska tillåtas att göra det. Vi väljer att se barn som kompetenta. Vi vill lyssna på barnet och lyfta fram dess förmågor. Att lära med hela sin kropp genom estetiska lärprocesser är viktigt i vår syn på kunskap. ”Att tillägna sig kunskap påminner mer om att klättra i ett landskap än att klättra på en stege”. (Hirst 1974)

Tryggt och öppet klimat

Vår verksamhet utgår från föreskrivna läroplaner, Umeå kommuns skolplan samt lokala arbetsplaner. Arbetslaget arbetar med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia.

Vi planerar och arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och öppet klimat för både barn, pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att känna sig delaktig, få inflytande i verksamheten och göra sin röst hörd. Vi har ett föräldraråd där du som förälder kan delta. Vi vill att alla individer i verksamheten ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Hos oss är genusfrågan i fokus och vi strävar efter att hålla den levande.

Inskolning

Vårt mål med inskolningen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under inskolningsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare.

Inskolningsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Publicerad: 9 maj 2017
Sidan publicerad av: Gabrielle Hultdin