Lyssna
Kontakt

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Umeå Musikskola

Vi erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad, bred musikundervisning av välutbildade
pedagoger. Inga förkunskaper krävs, lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar;
intresse, ambition och förmåga. Undervisningen sker dels på skolor i kommunen under dagtid,
dels på Musikskolan/Midgårdskolan under kvällstid. På musikskolan får eleven lära sig att sjunga
eller att spela ett instrument. Vi lägger stor vikt vid orkester-, ensemble- och körverksamheten.

Vår ambition är att arbeta och samverka över instrumental-, genre- och åldersgränser. Exempelvis
genom konsertverksamhet där alla har en viktig plats. Musikundervisningen ska fördjupa elevens
musikaliska färdigheter, men den ska också ses som ett medel för personlig utveckling och för
utveckling av social kompetens.