Lyssna
Kontakt

Kontakta Hedlundaskolan F–6

Hedlundaskolan F–6
Telefon: 090-16 27 18
E-post:

Besöksadress: Lilla gatan 1903 22 Umeå

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

På Hedlundaskolan arbetar engagerad personal som skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Eleverna har ett stort inflytande över sitt lärande och sin skolgång.
Läs mer om vår skola

Våra olikheter är en styrka

På Hedlundaskolan finns en mångfald av språk, intressen och kulturer. Här tar vi emot nyanlända elever som har ett annat modersmål än svenska, och våra elever får lära sig om kulturer och samhällen från alla delar av världen.
Läs mer om mångfald

100 språk

Arbetet på skolan genomsyras av ett språkutvecklande arbetssätt i skolans alla ämnen. På Hedlundaskolan vision är att utbilda framtidens världsmedborgare. Med utgångspunkt i denna vision strävar vi efter att skapa en skolvardag där eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk, identitet och kreativitet genom olika uttrycksformer.
Läs mer om språkutveckling

En bra start på skolgången

I förskoleklassen får barnen lära känna skolans värld i sin egen takt. Leken står i centrum och de lär sig matematik och språk på ett lustfyllt sätt. Fritidsverksamheten kompletterar skolan och här har barnen möjlighet till både fria och planerade aktiviteter.
Läs mer om förskoleklass och fritids

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 18 april 2017
Sidan publicerad av: Lotta Fjellner