Lyssna
Kontakt

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Ersmarks skola har en speciell organisation där varje årskurs är en enda stor klass. Detta sätt att organisera ger möjlighet till ett mycket flexibelt arbetssätt, där eleverna grupperas under skoldagen och på fritids, allt efter behov och aktivitet. I varje klass samverkar minst två klasslärare och en-tre fritidspedagoger för att möta varje individ och grupps behov. Barnen möter samma vuxna under hela dagen, både i skolan och på fritids vilket bygger en känsla av samhörighet och trygghet för eleverna.

Vi lär för livet - tillsammans mot gemensamma mål

Ersmarks skola präglas av en mycket positiv lärandemiljö. Vi har höga förväntningar på eleverna och det är självklart för barnen att kunskap är viktigt. Kunskapsresultaten är mycket goda, vilket syns tydligt i elevernas måluppfyllelse och resultaten på de nationella proven. 
Läs mer

Lika behandling för trygghet och trivsel

Varje år utvärderas och revideras likabehandlingsplanen med nya mål och aktiviteter baserade på diskrimineringsgrunderna. Eleverna medverkar i trygghetsarbetet genom Kompiskraftveckor på hösten, årliga trygghetsvandringar där de kartlägger trygga och otrygga platser på skolan samt genom att framföra önskemål och synpunkter på klassråd, elevråd och i enkäter. Värdegrunden konkretiseras genom ett ständigt återkommande arbete utifrån Ershanden.

Läs mer om skolans värdegrundsarbete

Digitalt och naturnära lärande

Samtliga klassrum är utrustade med modern teknik, såsom interaktiva tavlor, dokumentkameror, läsplattor och laptops. Det är en självklarhet för pedagogerna att använda sig av digitala läromedel och hjälpmedel i undervisningen.

Utemiljön kring skolan är varierad och består av många gröna ytor och stimulerande lekmiljöer där barnen får möjlighet till olika typer av lekar och rekreation. I anslutning till skolan finns flera spelplaner, varav en i konstgräs, och skridskobana som används friskt både i undervisningen och på fritids.  

På Ersmarks skola finns ett stort engagemang hos elever och pedagoger för hållbar utveckling. Vi jobbar kontinuerligt med miljöfrågor, såväl ”gröna” frågor som arbetsmiljö. Skolan har erhållit certifikatet Skola för Hållbar utveckling och vi arbetar också med Grön Flagg och har fått utmärkelse för det. 

Ersmarks förskola delar lokaler med skolan så vi har förmånen att få möta barn från 1 till 11 år i samma hus. Samverkan med förskolan sker i huvudsak kring 5-årsgrupperna under vårterminen innan de ska börja förskoleklass. Grannar med skolan är Ersmarks IK och Ersmarks kyrka och vi är stolta över vår samverkan med byns olika aktörer.

Organisation

Skolan har drygt 30 pedagoger och ca 230 elever fördelade från förskoleklass och upp till årskurs fem. Det finns sex avdelningar där skola och fritids samverkar i varje årskurs i sina egna lokaler under hela dagen. Ersmarks skola har en speciell organisation där varje årskurs är en enda stor klass. Detta sätt att organisera ger möjlighet till ett mycket flexibelt arbetssätt där eleverna grupperas under skoldagen och på fritids, allt efter behov och aktivitet. I varje klass samverkar minst två klasslärare och en-tre fritidspedagoger för att möta varje individ och grupps behov. Barnen möter samma vuxna under hela dagen, både i skolan och på fritids vilket bygger en känsla av samhörighet och trygghet för eleverna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juni 2017
Publicerad: 11 april 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt