Lyssna
Kontakt

Kontakta Carlshöjdsskolan F–9, träningsskola

Carlshöjdsskolan F–9, träningsskola
Telefon: 090-16 48 40
E-post:

Besöksadress: Bärnstensvägen 2

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Om oss

Bild

Vi är en skola, som genomsyras av tilltro, där man trivs, lyckas och utmanas.

Vår grundskola är belägen i ett lugnt och vackert område på Carlshöjd. Vi har naturen som vår närmaste granne och den blir en naturlig del i vår vardag och undervisningen. På vår skola går cirka 470 elever.

Måluppfyllelse

Våra två huvuduppdrag och utvecklingsområden är ökad måluppfyllelse både när det gäller kunskaper och värden. Planer och utvecklingsområden är dock inget värda om de inte påverkar elevernas utveckling och lärande. För att förvissa oss om att skolan arbetar enligt styrdokumenten och våra lokala mål har ledningen kontinuerliga verksamhetsbesök.

Trygghet och trivsel

På vår skola är det viktigt att våra elever är trygga och trivs och elever får och kan utvecklas i sin egen takt. Många vuxna finns i deras närhet och lärarna drivs av ett stort engagemang. Vi arbetar kring tanken att ”alla gör rätt om de kan” och att vi tillsammans kan hjälpa till att utveckla de förmågor eleverna behöver för att ”göra rätt”.  Vi tror på ett förebyggande arbete mot kränkningar och mobbing. Vi har vuxna ute på skolgården och i korridorerna för att skapa en lugn och trevlig atmosfär.

Vi gillar friluftsliv

Alla elever på skolan får utbildning i friluftsliv. De yngre eleverna har uteaktiviteter i den närliggande skogen. När eleverna blir äldre blir det bland annat vandring, paddling, klättring i Skuleberget och övernattningar. Vid en klippa i skogen finns en äventyrsbana som vi skapat tillsammans med ungdomar från området. Vi har även en frisbeegolfbana, blockhus, konstgräsplan, elljusspår, ishockeyrink och skidspår utomhus. Inomhus kan vi erbjuda en klättervägg och ett golfnät.

Ambitionen med friluftsverksamheten är att så många som möjligt ska få grundläggande kunskaper och färdigheter inom olika friluftsaktiviteter samt en positiv bild av den svenska naturen i Umeås närmiljö.

Vår grundsärskola med inrikning mot träningsskola

På skolan har vi en grundsärskola med inriktning träningsskola för elever i årskurs 1–9 samt en fritidshemsavdelning. Träningsskolan är till för elever med en utvecklingsstörning och verksamheten är individuellt anpassad. Klasserna består av 4–6 elever och varje grupp har utbildade specialpedagoger och elevassistenter. Eleverna samverkar med andra elever på skolan genom bland annat friluftsdagar, fritidshemsverksamhet, avslutningar och andra aktiviteter.

Förskoleklass och fritidshem

På skolan har vi två förskoleklassavdelningar, Bärnstenen och Månstenen. Varje avdelning har en förskollärare och en fritidspedagog som ansvarar för förskoleklassens planering och verksamhet. Fokus i förskoleklass ligger på socialt samspel i grupp och på att förbereda barnen inför årskurs 1.

På skolan finns det sju fritidshemsavdelningar för elever upp till 13 år som erbjuds före och efter skoldagens slut. Våra avdelningar heter Bärnstenen, Månstenen, Slipstenen, Ädelstenen, Stenkulan, Fritidsklubben och Kullerstenen. Personalen på fritidshemmet arbetar också under elevernas skoldag i de yngre årskurserna, vilket ger oss en samlad bild av elevens hela skoldag. Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen och elevernas lek, social kompetens, lust, skapande och nyfikenhet står i fokus. En fritidsavdelning hör till grundsärskolan och sex avdelningar hör till grundskolan.

Årskurs 7–9

Under 2016–2019 är vi med i ett projekt med syftet att främja demokratiskt medborgarskap och gemensamma värden som frihet, tolerans och icke-diskriminering. Läs mer om Erasmus-projektet See and Act.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Publicerad: 7 april 2017
Sidan publicerad av: Eva-Lena Hörnfeldt