Lyssna
Kontakt
Bild för 'Grundskolor'

Hållbart lärande

Skolans uppdrag är att ge eleverna de förutsättningar och den hjälp de behöver för att bli bra på att lära. Eleverna ska ges möjligheter att utifrån egna förutsättningar utveckla goda kunskaper och en god social kompetens. Vi vill att våra elever ska måna om andra människor, tro på sig själva och värna om miljön. Vi kallar det lärande för hållbar utveckling och lärande för livet.
Med en trygg skola får alla vara med och lära!

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00 
 

Umeå kommun