Lyssna
Kontakt

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Site Page

Site Page

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Förskolan Slöjdaren med fyra hemvisten ligger i Sävar cirka 15 km norr om Umeå. Vi har en fantastisk gård med pulkbacke, grönområden och skogsdungar. Genom drama och motorik vill vi att barnen utvecklas och utmanas till självständiga, fantasifulla, problemlösare som med trygghet, glädje och empati leker sina liv.