Lyssna
Kontakt

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Karet

Karet
Telefon: 090-16 45 60
E-post:

Besöksadress: Byttgränd 15

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Karet ligger centralt på Östra Ersboda. För att kunna erbjuda tydligare miljöer med ett rikare material som är anpassat efter barnens intresse och ålder har vi valt att organisera barnen i åldersnära grupper. På förskolan finns fyra avdelningar Tryggheten 1-2 år, Gemenskapen 2-3 år, Delaktigheten 3-4 år och Utforskaren 4-5 år.

Avdelningarnas namn inspireras av våra värdeord:

Trygghet -  Vi möts i ett öppet klimat där vi alla får vara de vi är. Trygghet är grunden för hela verksamheten och utgörs av Delaktighet, Utforskande och Gemenskap.

Gemenskap - Vi lär av och med varandra och ser allas olikheter, förmågor och styrkor. Alla är viktiga, värdefulla och en del av ett sammanhang. Vi månar om varandra.

Delaktighet- Barnen ska ges chans att påverka sin vardag. Vi ska uppmuntra och bekräfta barnen, så att de ska våga och stärka sin självkänsla och vilja lära sig utifrån sina egna val.

Utforskande- Vi ska ge barnen en tillåtande miljö där de får prova utifrån sina egna förmågor och intressen. vi utforskar enskilt och tillsammans med varandra.