Lyssna
Kontakt

Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Kontakta Familjedaghem i Röbäck

Familjedaghem i Röbäck

Kontakta Umeå kommun

Telefon: 090-16 10 00

Besöksadress: Skolgatan 31A, 901 84 Umeå
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-17.00

Vi är fyra dagbarnvårdare som tillsammans bildar arbetslaget ”Getingen” där varje dagbarnvårdare har omsorg för 5-6 barn. Vi arbetar mycket utifrån vardagspedagogik med bland annat trygghet i mindre grupper, att bli sedd och bekräftad, att få vara den man är, språkträning och matematik i vardagen. 

Skolagatan 31A
901 84Umeå
Vx 090-16 10 00

Umeå kommun