• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan på Tomtebo

Förskolan Skattelden ligger på Tomtebo. Vi har promenadavstånd till både skog, sjö och äventyrslekplats.

Förskolan har sex avdelningar och jobbar tillsammans parvis i åldersnära grupper. På Guldet och Klimpen, Guldklimpen, går våra yngsta barn.  På Kristallen och Kulan, Kristallkulan, går de lite äldre barnen. På Trollet och Trumman, Trolltrumman, går våra äldsta barn.

På Skattelden jobbar vi med trygghet och trivsel som grund för det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helthet.

Normer och värden

Trygghet och trivsel är en förutsättning för att kunna lära. På Skattelden lägger vi stor vikt vid att barnen lär känna varandra och känner sig trygga med både de andra barnen och de vuxna.

Med observationer, barnintervjuer och föräldrasamtal  som underlag kartlägger vi barnens trygghet och trivsel regelbundet under året.

Utveckling och lärande

Med förskolans läroplan och barnens nyfikenhet som bas lägger våra duktiga förskollärare och barnskötare grunden för det livslånga lärandet. Vi uppmuntrar barnen att fundera, prova och undersöka.

Läs mer om vårt arbete för hållbar utveckling

Barns inflytande

Barnen ges utifrån sin förmåga möjlighet att vara med och påverka sin vardag. Vi lägger stor vikt vid att alla barn tränar på att uttrycka sina åsikter och att lyssna på andras.

I vårt Barnråd finns representanter från alla avdelningar. Återkommande frågor i barnrådet är trivseln på avdelningarna, kompisregler, skötsel av vår trädgård och omröstningar inför olika traditioner.

Förskola och hem

Kontaken med vårdnadshavarna är en viktig del i förskolans vardag. I den dagliga kontakten är vår målsättning att hinna ge en liten inblick i barnens vardag.

Varje vecka finns också vårt veckobrev att läsa i vår lärplattform Lärum. Årligen bjuder vi också in till föräldramöte och utvecklingssamtal.

Förskolan Skattelden har också ett föräldraråd som träffas cirka tre gånger per läsår. I föräldrarådet finns representanter från varje avdelning

Läs mer om inskolning hos oss.