• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om Sjöfruskolan


Sjöfruskolan ligger i bostadsområdet Tomtebo i Umeås östra del. Våra lokaler som de ser ut idag stod färdiga inför höstterminen 2009 och inrymmer idag åk 3 till 9 inklusive fritidshemmen. Tillsammans med Tomtebogård bildar vi idag en F-9 skola.  

I Sjöfruskolan finns även en fritidsgård som använder delar av skolans lokaler under kvällar och helger. Fritidsgården har också personal på plats under skoldagen i ett samverkande syfte.

Sjöfruskolan har fyra skolavdelningar för yngre elever, Aqua , Luxus , Ventus  och Terra. För de äldre eleverna finns två avdelningar Stella och Nova. Det finns två fritidsavdelningar för åk 3, Aqua och Luxus. Barnen tillhör samma avdelning under skoltid och fritidsverksamhet. För åk 4-6 finns fritidsklubb som har sina lokaler på Terra.Vision


Vi lär, samarbetar och tar ansvar för en hållbar livsstil och värld. Vi trivs och bygger framtiden tillsammans. Denna vision är i högsta grad levande i vardagen och visar sig bland annat genom att alla barn är allas barn och att alla pedagoger genom skolan tar ansvar för att alla barn ska nå målen.


Lärmiljö


Sjöfruskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, stora lekytor och en konstgräsplan. Närheten till sjön, en äventyrslekplats och naturen runt omkring ger stora möjligheter till lek och lärande. Skolan har även en skolskog att tillgå.

Skolan är nybyggt, alla klassrum har tillgång till grupprum. Skolan är präglad av en öppen atmosfär, med öppna ytor och många glaspartier som inspirerar till samarbete och delaktighet. Hjärtat i huset är vår inomhustorg med samlingstrappa och elevcafé. I taket hänger den handgjorda ljuskronan inspirerad av sägnen om Sjöfrun, skapat av våra elever i samarbete med konstnärerna Linda och Mattias Baudin.


Lärande för hållbar utveckling


Vi fick utmärkelsen för Hållbar Utveckling 2007. Vi var utsedda till modellskola för WWF- Skola på Hållbar Väg. Det är viktigt att alla känner ett sammanhang, att skolan och fritiden är meningsfull och att det finns möjligheter till fysisk aktivitet.

För att vardagen i skolan ska fungera är det viktigaste ändå goda relationer, att känna sig trygg och sedd. Vi har vuxna som finns med både i ute — och innemiljön för att varje elev ska må bra.  

Verktygen för lärandet ligger i framkant, vi bygger framtidens skola och då ska det märkas. Hur då? Ja, fram för allt har vi engagerade och kunniga lärare. Till sin hjälp har de interaktiva skrivtavlor i varje klassrum. Vi lär oss vartefter hur vi ska använda tekniken för att föra in världen i klassrummet.


Föräldrasamverkan


Vi har engagerade vårdnadshavare och välbesökta föräldraråd med representation från alla klasser samt pedagoger från våra olika verksamheter. Föräldrarådet träffas två gånger varje termin.