• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

En kreativ skola där alla vill utvecklas och lära för framtiden

Vi tror på personlighet; kraften i den personliga relationen mellan elever och personal. Sävar skola bygger broar där alla vuxna känner ett kollektivt ansvar att se, hjälpa och stötta våra elever. Elever och vårdnadshavare känner sig välkomna, trygga och trivs med verksamhetens innehåll.

Det finns ett stort engagemang från lokala organisationer som bidrar med stöd då det gäller elevernas trygghet och sociala utveckling.

Sävar skolas likabehandlingsplanPDF

Sävar skolas ordningsreglerPDF

Miljö för arbete och lek

Skolan ligger centralt i Sävar med närhet till både idrottshall, simhall, Sävarån och naturen runt knuten.

Våra elever har en god arbetsmiljö och det är ett prioriterat område på skolan. Skolgården har stor yta för utomhuslek som gungor, klätterställningar, fotbollsplaner (vintertid hockeyrink), multisportarena m m.

Engagerade och ambitiösa pedagoger

Eleverna upplever att de får bra undervisning samt bra individuell hjälp och stöd. Skolan har engagerade och ambitiösa pedagoger som värderar sitt arbete högt och arbetar för att hitta vägar som leder till att eleverna lyckas i skolan. Alla klassrum på skolan har antingen smartboards eller projektor och skolbiblioteket finns lättillgängligt i skolans lokaler.

Inriktningar åk 7-9

Under elevens val på 7-9 har eleverna möjlighet att välja någon av våra fyra inriktningar;

Fotbollsinriktning

Praktisk/Estetisk inriktning

Musikinriktning

Historia, Drama och Rollspelsinriktning

Läs mer om våra inriktningar

Förskoleklass och fritids

Förskoleklassen är som en bro mellan förskolan och skolan. På den bron får ditt barn i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna skolans värld.

Vi har olika arbetssätt, bl a har vi åldersblandade klasser F-3 C där vi döpt våra klasser till Dammen, Näckrosen och Trollsländan. F-3 A och F-3 B har åldershomogena klasser liksom i de högre klasserna 4-9.

Läs mer om förskoleklass, fritids och åldersblandade klasser

 

Sävar elevhälsoteam - elevhälsoplan

På Sävar skola har vi tre elevhälsoteam (EHT), ett för varje stadium. EHT består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagoger samt även studie- och yrkesvägledare för högstadiet.

Läs nuvarande elevhälsoplanPDF

Läs mer om elevhälsan