• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Sandalidens skola


På Sandalidens skola arbetar vi för att eleverna ska utveckla sitt eget sätt att lära både självständigt och tillsammans med andra, samt att de ska känna tilltro till sin egen förmåga. För att barnen ska vara delaktiga i sin egen utveckling arbetar vi med portfolio i förskoleklass, skola och på fritids.

Pedagogerna på Sandaliden är engagerade i sina jobb, har en vilja att hela tiden utvecklas och leder barnen på ett professionellt sätt.


Läs mer om vår skola


En god start på skolan


Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan. Vi strävar efter att barnen ska få utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, känna tillit till sin egen förmåga samt att de ska ha roligt. Detta gör vi genom lek, skapande och utforskande inlärningsmetoder. För vi anser att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang.


Läs mer om förskoleklassen


Kunskapsmedvetna eleverI skolan arbetar vi för att eleverna skall utveckla sitt eget sätt att lära både självständigt och tillsammans med andra. Vi arbetar också för att eleverna ska vara medvetna om sitt eget lärande, genom att med hjälp av våra “kunskapsträd” kommunicera kunskapsmålen. Vi vill också att eleverna ska känna tilltro till sin egen förmåga. Vi betonar att kunskap är viktigt och arbetar för att lägga grunden till ett livslångt lärande.


Läs mer om vår skolverksamhetTrygga och lekskickliga barnPå Sandalidens fritids har vi åldershomogena grupper för att barnen ska utvecklas och ha roligt i en god lär- och lekmiljö där vi sätter stor vikt vid trygghet, delaktighet och jämställdhet. 

Fritidspedagogerna på Sandaliden har utvecklat en verksamhetsplan med en tillhörande barnportfolio för fritids. Verksamhetsplanen har arbetats fram utifrån Lgr 11 och "Allmänna Råd för fritidshem" och vi har en strukturerad stegring av vår verksamhet, inom de olika aktivitetsområden som t.ex. "Skapande" eller "Ansvar" vartefter barnen blir äldre. Vi strävar efter att alla barn ska prova på de aktiviteter som erbjuds för att sedan kunna göra ett medvetet val utifrån sina egna erfarenheter och intressen


Läs mer om vår fritidsverksamhet