• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om Förskolan

 

Förskolan Sanda består utav fyra avdelningar Hjortronet (1-3 år), Hallonet (1-3 år), Blåbäret (3-6 år) och Krusbäret (3-6 år).

Vi har åldersnära grupper för att kunna möta barns behov och intressen på deras nivå. Vi ska kunna erbjuda material och aktiviteter som passar den åldersnära grupp som finns på avdelningen.

Sanda ligger i Sandaparken, i gränsen mellan de två stadsdelarna Haga och Sandbacka. Vi har gångavstånd till både Gammliaskogen och I20-skogen samt flera parker i närheten.


Trygghet

Att alla barn ska känna sig trygga på förskolan är något vi tycker är viktigt och utgör grunden i lek och lärande.

Vårt syfte med inskolningen är att barn och föräldrar ska uppleva förskolan som en trygg, lustfylld och rolig plats för barnen att vara på.

Vill du läsa mer:

Sandas välkomstfolderPDFUteprofil

Förskolan Sanda har en utomhusprofil. Vi försöker nyttja varje årstids specifika egenskaper och planera vår verksamhet utifrån det. Vårt mål är att alla barn ska vara ute minst en gång per dag.

Vi har bland annat sångsamling, temaarbeten, rörelselek med musik, skapande på gården eller på någon utflyktsplats i skogen.

 

Läs mer om:

Miniröris

Friluftsfrämjandet


Hållbar utveckling

Förskolan har en tradition att värna om utomhuspedagogik och har i flera år jobbat med Grön Flagg och Lärande för hållbar utveckling.

Utemiljön erbjuder en varierad miljö och många möjligheter att utforska och undersöka , den uppmuntrar till rörelse och aktiviteter.

Vi måste ta hand om varandra, om djuren och naturen. Detta är något som är aktuellt och viktigt för oss.