• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Värdeord

Vi vill skapa en förskola som bygger på värdeorden delaktighet, mångfald, utforskande och hållbarhet.

Med delaktighet värnar vi allas rätt att uttrycka sig, bli lyssnad på, kunna delta och påverka sin vardag. Alla ska få utvecklas i samarbete med varandra.
Mångfald och jämlikhet eftersträvas genom kunskap och medvetenhet om att alla människor är och får vara på många olika sätt, och att alla människor ska bemötas utifrån sina unika egenskaper. Vi tror att olikheter främjar utveckling.
Utforskande och lärande är för oss, såväl barn som vuxna, en process. Vi skapar möjlighet att undersöka och utforska i samspel med andra samt utrymme att prova sina egna teorier. Vi tror att ett utforskande arbetssätt ger ett växande som individer och stärker självkänslan.
Förskolan Rymden är vår gemensamma plats och ska vara kroppsligt och själsligt hållbar för alla.

Vi värnar om balansen mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Genom att skapa nära relationer med naturen, materialen och varandra bygger vi hopp, glädje, inspiration, lust och gemensamt ansvar för framtiden.
I vår pedagogiska miljö vill vi ge barnen möjlighet att mötas i ett lustfyllt lärande. Vi hämtar inspiration från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Förskolan Rymden består av åldersnära barngrupper. Våra barn vistas på två flyglar, en med hemvisterna Konen, Cylindern och Kuben för de yngsta barnen och en med hemvisterna Klotet och Pyramiden för de äldre barnen.

Läs vår kvalitetsredovisningPDF

Mat i Rymden

Dofterna sprider sig från köket ut i lokalerna och stimulerar våra sinnen och aptit!

På förskolan tillagas all mat som serveras med en nuvarande strävan att livsmedlen till största möjliga mån ska vara ekologiska. Måltiderna planeras enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål på förskolan. Vi har även fruktstunder för- och eftermiddag för att väntan på maten inte skall bli allt för lång.För en mer hållbar förskola serveras vegetarisk mat för alla barnen en till två gånger i veckan.
Att skapa och öka matglädjen för barnen är något som vår kock Elin jobbar mycket med.

Elin bjuder på hembakat bröd och strävar efter att servera så lite socker i maten som möjligt.

Vid allergier eller behov av specialkost sker en dialog mellan Elin och vårdnadshavare.

Vår Innemiljö

Förskolan har 5 hemvister och gemensamma platser: torg, ateljéer, köksateljé, vattenateljéer och en inspirerande utemiljö. Torgen är våra gemensamma mötesplatser där många olika möten är möjliga.

Vår Utemiljö

Gården har tydliga avgränsade ytor som stimulerar till möten, fantasi, rörelselek och utforskande. Hos oss finns plats för alla fyra elementen; vatten, eld, luft och jord. Vi tillvaratar det som gården ger oss från äppelträd och bärbuskar och det vi odlar, både inne och ute, tillsammans med barnen.