• Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta
Anpassa/Språk
  • Translate
  • Lyssna
  • Skriv ut
  • A-Ö
  • Webbkarta

Välkomna till Rödängsskolan

Rödängsskolan ligger nära Rödberget, Tvärån och ängen. Skolan ligger på området Rödäng i Umeås västra stadsområde.

På vår och höst betar fåren i den närliggande hagen. Detta läge används genom att ofta ha verksamhet i naturen. Barnen har möjlighet att dagligen åka skidor eller bygga kojor. Skolan har både fått utmärkelsen Grön Flagg och Hållbar utveckling. Detta innebär att skolan är en miljöskola som arbetar för miljömål och en hållbar framtid.

En gång/månad har skolan elevråd/miljöråd med 2 elever ur varje klass.

Rödängsskolan strävar efter att ha en kreativ och utmanande miljö både inomhus och utomhus och har kunnat tillgodose de flesta önskemål barnen tagit upp på elevrådet som gäller utrustning till rastaktiviteter och annat.

Maten på skolan kommer från Dragonskolan och den äts vi i tre omgångar i husets hjärta, matsalen. Varje dag serveras salladsbuffé som Agneta i köket gör i ordning och det finns alltid ett vegetariskt alternativ att välja. Maten är uppskattad och god.   


Samarbete

På skolan arbetas det aktivt efter mottot: ”Alla barn är allas barn.” Det innebär att de vuxna är noga med att ”se” alla barn och att finnas där barnen är.

Det finns alltid gott om personal ute när det är rast och skolan arbetar aktivt med hur man är mot varandra.

Barnen är under vissa tillfällen indelade i faddergrupper med blandning av barn från alla klasser för att lära känna varandra.

Skolan har också gemensamma aktiviteter för alla elever så som skridskomorgon, gemensam julshow och båtrace.

För att lära känna alla barn och för att personalen ska ha möjlighet att träffa varandra för att planera upp verksamheten har man ofta verksamhet med varandras barn.

Exempelvis håller personal från 3: ans arbetslag i verksamheten i förskoleklass en gång i veckan medan förskoleklassens personal planerar.


Kreativt lärande

Undervisningen på skolan är varierad, väl genomtänkt och sker ofta på ett lekfullt sätt.

Det är viktigt att eleverna förstår syftet med undervisningen och känner sig delaktiga.

Pedagogerna på skolan har de senaste åren arbetat intensivt med matematikundervisningen.

All personal på skolan är välutbildade och det finns en specialpedagog som hjälper de barn som behöver extra stöd och utmanar de som behöver extra utmaningar.

Det finns smartboard i alla klassrum och tillgången på tidsenliga läromedel, datorer och Ipads är god. Skolan utvecklar goda IKT kunskaper för att möta framtiden.

.

Fritids


På Rödängsskolans fritidshem får barnen en meningsfull fritid fylld av lek, skapande och fysisk aktivitet.

Barnen ska känna sig trygga med vuxna och andra barn.

På fritidshemmet ska barnen få goda förutsättningar att utveckla sin sociala kompetens och självständighet.

Utanför dörren finns Rödberget och ängen med sina naturliga lekplatser.

Vi-känslan på skolan är stor, personal på hela skolan samarbetar och delar med sig av kunskaper och erfarenheter.

Fritidsverksamheten vilar extra tungt på att utveckla följande förmågor: kommunikation, samarbete, reflektion och kreativitet.


Lek och lärande


När skoldagen är slut fortsätter lärandet, fast i självvald form. När barnen gör aktiva val är inlärningspotentialen stor.

Lärandet sker hela dagen.

Leken är ett meningsfullt lärande, som ska genomsyra all verksamhet.