Rh-gymnasiet

Utbildning

Elever med godkända betyg från grundskolan kan välja mellan gymnasieskolans samtliga nationella program. Om det önskade programmet inte finns på huvudskolan, kan eleven läsa hela eller delar av utbildningen på en annan kommunal gymnasieskola.

Eleverna erbjuds en individuellt anpassad undervisning där det finns stora möjligheter att anpassa både studietakten och lärandet. Studievägledare har möjlighet att ge varje elev en utökad studievägledning. På skolan arbetar speciallärare och specialpedagoger som kan erbjuda eleven extra stödtimmar samt ge individuell studiehandledning.

Eleverna kan läsa sitt program helt integrerat i en vanlig gymnasieklass, ha vissa ämnen i en liten grupp eller enbart läsa i en liten grupp. Vi kan erbjuda våra elever en förlängd studietid och de flesta väljer att läsa gymnasiet på fyra år.

På skolan finns elevassistenter som ger stöd i klassrummen, på rasterna, vid lunchen och med andra aktiviteter som sker under skoldagen. Eleverna erbjuds habiliteringsinsatser under skoldagen samt ges möjlighet att träna tillsammans med Friidrottsgymnasiet.

Hade du nytta av informationen?  
(47 röster)
Kontakt

Programansvarig:
Jennifer Hedström
rektor
070 - 567 26 06
mejl


Studievägledare kordinator:
Cathrin Karlsson
090-16 24 37
070-255 2881
mejl

Innehåll

Rh-gymnasiet
Dragongatan 1
903 22 Umeå
Telefon: 090-16 24 00
Mejl: jennifer.hedstrom@umea.se

Sidan granskad av Agneta Fjellstedt

2016-08-18

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.