Rh-gymnasiet

RH-gymnasiet

Vår målsättning är att vid planering av din gymnasietid utgå från ditt studieval, dina behov av habilitering och insatser i elevhemmet.

Till elever som börjar hos oss kan vi erbjuda en individuellt anpassad utbildning. Eleven har tillgång till assistenthjälp och habiliteringsinsatser under dagtid. Vi erbjuder utökad studievägledning och stöd av speciallärare och specialpedagog. Vid behov har vi möjlighet att ge enskild studiehandledning och studiestöd.

Hade du nytta av informationen?  
(68 röster)
Kontakt

Jennifer Hedström
rektor
070-567 26 06
mejl


Cathrin Karlsson
studie- och yrkesvägledare
090-16 24 37
070-255 28 81
mejl

Innehåll

Rh-gymnasiet
Dragongatan 1
903 22 Umeå
Telefon: 090-16 24 00
Mejl: jennifer.hedstrom@umea.se

Sidan granskad av Johan Lagrelius

2016-06-07

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.