• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Överboda förskola och skola

Överboda förskola och skola är en byförskola som ligger i kommunens sydvästra utkant ca 2 mil från Umeå. Den ligger naturskönt i västlig sluttning med vy över de öppna fälten vid Bobäcken och dalgången som sträcker sig fram till Vännäsby.

Vi har ett unikt samarbete mellan förskolan, skolan och fritidshemmet som alla finns i samma skolbyggnad. Skolskog, trädgårdsland och storsjung är viktiga samverkansformer mellan skola/förskola.

Förskolan har två avdelningar, Fröet 1-3 år och Floran 3-5 år.

Skolan består av förskoleklass och en 1-2:a

Förskolan och fritids har öppet mellan 06:30 - 17:30. Vid andra behov, kontakta rektor.

Barnsyn

Ett barn vill lära, växa och veta och ska tillåtas att göra det. Vi väljer att se barn som kompetenta. Vi vill lyssna på barnet och lyfta fram dess förmågor.

 

Inskolning

 

Vårt mål med inskolningen är att barnet ska känna trygghet och att vårdnadshavare ska få en inblick i vår verksamhet. Förskolans pedagoger får under inskolningsperioden möjlighet att lära känna barnet och dess vårdnadshavare.

Inskolningsperioden kan variera, men som vårdnadshavare får man räkna med cirka 2 veckor. Hur lång inskolningsperioden blir beror oftast på barnets tidigare erfarenheter.


Kunskapssyn

Vi väljer att jobba aktivt med den omgivande miljön för att på bästa sätt kunna utmana och stimulera lusten till lärande och möjligheten att själv skapa kunskap. Därför anpassar vi miljön utifrån barnens behov och intressen.

Vi tycker det är viktigt att alla får känna sig sedda och vår målsättning är att finna tillfällen för samtal och reflektion tillsammans, stora som små. Dialog är ett av våra ledord.  Att lära med hela sin kropp genom estetiska lärprocesser är viktigt i vår syn på kunskap.

”Att tillägna sig kunskap påminner mer om att klättra i ett landskap än att klättra på en stege”.

(Hirst 1974)


Förhållningssätt

Vår verksamhet utgår från föreskrivna läroplaner, Umeå kommuns skolplan samt lokala arbetsplaner. Arbetslaget arbetar med inspiration från förskolorna i Reggio Emilia.

Vi planerar och arbetar tillsammans för att skapa ett tryggt och öppet klimat för både barn, pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att känna sig delaktig, få inflytande i verksamheten och göra sin röst hörd. Vi har ett föräldraråd där du som förälder kan delta.

Vi vill att alla individer i verksamheten ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt. Hos oss är genusfrågan i fokus och vi strävar efter att hålla den levande.