• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Skolan öst på stan

Vår F-6 skola ligger centralt i Umeå. I vår skola värnar vi om varandra och arbetar ständigt för att skolan ska vara en trygg plats. Vi har en familjär stämning, hos oss ska alla känna sig välkomna! I skolan pågår ett ständigt lärande, av och med varandra. Vi använder tidsenliga verktyg och rustar eleverna för framtiden.

Trygghet och trivsel

Östermalmsskolan genomsyras av stor trygghet och trivsel. Vår likabehandlingsplan är ett levande, och i högsta grad viktigt dokument för eleverna. Alla medverkar i trygghetsarbetet genom klassråd varje vecka med kontinuerliga elevråd samt via enkäter där synpunkter och önskemål framförs. Vi har också årliga trygghetsvandringar där eleverna kartlägger trygga och otrygga platser på skolan. Värdegrunden konkretiseras genom händerna, varifrån Östermalmsskolans trivselregler utgår.

Vidare arbetar vi ständigt med att utveckla arbetsklimatet, tryggheten och trivseln. Detta sker bland annat genom att arbeta klassöverskridande på olika sätt.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med likabehandling, skolans trivselregler med mera.


Vi lär för livet

Vårt mål är att stimulera det livlånga lärandet där vi ger eleverna verktyg för att att möta framtidens behov. Hos oss på Östermalmsskolan får eleven stöd utifrån sina styrkor och utvecklingsområden. Våra kompetenta och erfarna pedagoger samarbetar för att ge varje barn de bästa förutsättningarna.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för en god kunskapsutveckling.


Tidsenligt lärande

“Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för att söka kunskap, kommunicera, skapa och lära sig.” (Skolverket om IT)

Vi tycker det är viktigt att eleverna får möjlighet att utvecklas i en digital lärmiljö, där användandet av datorer och iPads/lärplattor integreras som en naturlig del i undervisningen utifrån ett förmågeperspektiv.

Här kan du läsa mer om våra klassbloggar och om skolans podcast.


Fritids

Fritidsverksamheten på Östermalmsskolan är mycket populär, i stort sett alla elever deltar i verksamheten.

Vi har relativt små grupper, indelade årskursvis. Detta medför att vi lättare kan möta varje barns förutsättningar och behov. Att vi arbetar årskursvis ger oss också goda möjligheter att samverka med förskoleklass respektive grundskola mot samma målsättning.

Här kan du läsa mera om fritidsverksamheten.PDF