• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Obbola skola – Kunskaper och Trygghet

Obbola skola är en F-9 skola som ligger i Obbola samhälle. Här finns närhet till skog, hav och ett rikt friluftsliv och skolan arbetar aktivt för att utnyttja sitt geografiska läge och integrera utemiljön och bygdekulturen i utbildningen. Skolan inleder alltid läsåret med en uppskattad Natur- och Vattenvecka där eleverna får lära känna varandra, lärarna och omgivningen i ett lär- och upplevelseperspektiv.

Obbola skola tar tillvara den lilla skolans fördelar och har fokus på kärnverksamheten, Kunskaper och Trygghet. Med en till två klasser i varje årskurs arbetar vi för att varje elev ska nå så långt som möjligt och det startar med att alla elever känner sig sedda och trygga.

Välkommen till Obbola skola!

Normer och värderingar

Att eleverna känner sig trygga i skolan är en förutsättning för lärande. Skolan har ett väl fungerande Elevhälsoteam som består utav rektorer, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och specialpedagoger som träffas varje vecka för att bistå personalen i arbetet med att skapa ett gynnsamt klimat för lärande och trygghet. Skolan har även ett likabehandlingsteam som består utav rektor, kurator och personal från skolans olika verksamheter.

Likabehandlingsteamet har under hösten arbetat med att omvandla skolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” till ett enklare och mer hanterligt verktyg för alla i likabehandlingsarbetet.

LBP Klicka på länken för att läsa våran likabehandlingsplan.

 

Klicka på denna länk så hittar ni Obbola skolas Elevhälsoplan.

Kunskaper

Obbola skola har 100% behöriga pedagoger och en mycket engagerad personalgrupp. Skolan har de senaste åren höjt sina resultat och arbetar långsiktigt med fokus på att varje elev ska nå så långt som möjligt. Höga förväntningar på både elever och personal är en viktig del i det långsiktiga arbetet.