• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan mitt i byn

Vår förskola ligger mitt i Bodbyn ca 2,5 mil norr om Umeå. Vi har fyra avdelningar med åldersindelade grupper. De gamla skollokalerna byggdes om 2010 och anpassades då för förskoleverksamhet i två plan.

Vi har en naturligt kuperad gård med både skogspartier, gräsytor, backar för pulkåkning, sandlådor, gungor, grillplats mm. Barnen har även tillgång till vattenlek sommartid i vår vattenpost. Vinbärsbuskarna är flera till antalet och väldigt populära hos barnen.

Våra öppentider är 6.00-17.30. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och är tillsammans innan frukost och efter mellanmål. Vi har ett öppet klimat och kompetenta pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna och därför är alla barn trygga med all personal.

Inskolning


Kreativa barn hittar kreativa lösningar

Att skapa och hitta kreativalösningar är en del av vår vardag. Barnen utmanas i olika material både inne och ute. Allt från kapplastavar, egengjord slajm och buskarna ute. Fantasin får flöda och barnen skapar med det som finns i vår närhet. Detta gör att vi får självständiga barn som vågar utmana sig själva.


Vi lär genom leken

Den fria leken är en viktig del i vår verksamhet. Den tränar barnen i socialt samspel och interaktion med varandra. Rolleken ger barnen möjlighet att prova på/inta olika roller och förhållningssätt, anpassa sig efter andra, följa regler, improvisera och använda sin fantasi.


Vi lär in ute

Att vara ute är bra både för hjärna och kroppen. Vi försöker vistas ute så mycket som möjligt både på gården och i skogen och eftersom vi har skogen runt knuten så har den en naturlig del i vår verksamhet. .

I skogen finns det mycket att lära och allt som vi kan lära inne kan vi lära ute. Allt från mattelek, språklekar, skapande vid stafliet mm går lika bra att jobba med ute som inne.

Läs mer

Barn blir smarta av gympa

Att röra på sig är viktigt och för att lägga grunden för en hälsosam livsstil vill vi redan i tidiga år lära barnen vikten av ett aktivt liv. Genom bamsegympa, gympapatrullen och olika lekar inspirerar vi barnen till lustfylld rörelse.


En för alla, alla för en

På vår förskola vi har ett nära samarbete och gemensamma öppningar och stängningar. Vi har ett gemensamt tema över huset som sedan finplaneras på varje avdelning för att anpassas efter respektive åldersgrupp. Varje termin har vi temaveckor som även dessa genomförs tillsammans.

Läs mer