• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Med fokus på instrument, kör och orkester

Musikskolan erbjuder kommunens barn och unga en kvalificerad, bred musikundervisning av välutbildade pedagoger. Inga förkunskaper krävs, lärandet utgår från varje elevs egna förutsättningar; intresse, ambition och förmåga.

Undervisningen bedrivs dels på skolor i kommunen under dagtid, dels på Musikskolan/Midgårdskolan under kvällstid.

På musikskolan får eleven lära sig att sjunga eller att spela ett instrument. Vi lägger stor vikt vid orkester-, ensemble- och körverksamheten.

Vår ambition är att arbeta och samverka över instrumental-, genre- och åldersgränser. Exempelvis genom konsertverksamhet där alla har en viktig plats.

Musikundervisningen ska fördjupa elevens musikaliska färdigheter, men den ska också ses som ett medel för personlig utveckling och för utveckling av social kompetens.

Umeå Musikskola som kulturspridare

Musikskolans lärare och elever deltar aktivt i kommunens kulturliv. Många offentliga konserter ges varje termin, i såväl det stora som det lilla formatet.

Dessutom genomförs en mängd skolkonserter ute på skolor, där man musicerar för, men också tillsammans med eleverna. Ofta erbjuds då instrumentdemonstrationer där elever får "prova-på".

Vår strävan är att undervisningen ska bidra till att eleverna blir självständiga och kreativa och att de efter avslutad utbildning ska kunna ha glädje av sina kunskaper i kulturlivet på olika sätt.

Många av Musikskolans lärare deltar i olika amatörorkestrar och körer i kommunen såsom Hemvärnets Musikkår, Sångkraft, Renhornen, Umeå Musiksällskap m.fl. Inte sällan involveras Musikskolans orkestrar/körer i den verksamheten.

Att vara elev på Umeå Musikskola

Du får en lektion i veckan och dessutom kan du sjunga i kör och vara med i orkester.

Lektionstiden varierar mellan 20 - 60 minuter, enskilt eller i grupp. Du får möjlighet att delta i konserter under året, dels ute på skolor men också ute i Umeås kulturliv.

Umeå Musikskolas Elevförening UME är öppen för alla och ger även medlemsskap i RUM, Riksförbundet Unga Musikanter. Du får en medlemstidning med information om bland annat kurser, läger, tävlingar och festivaler. Du kan också engagera dig i styrelsearbetet. UME har ett bidrag som du kan söka för resor och kurser mm.

Läs elevers röster om att vara en del av musikskolan

El Sistema överbrygger gränser och fler kan nås

Umeå Musikskola bedriver en kör- och orkesterskola på fem skolor: Ersäng, Ersdungen, Östra Ersboda, Ålidhem och Sofiehem. Det innebär för barnen spel och sång i grupp minst två gånger i veckan. Det sker på plats i skolan där vi kan nå alla barn i åldrarna 6-9 år. Vi vill att alla ska få en möjlighet att utvecklas socialt och personligt genom musiken. Det musikaliska språket är dessutom universellt och överbrygger alla gränser.

I El Sistema välkomnas hela familjen och andra intresserade till att delta i kontinuerliga Vänstay-träffar, där vi samarbetar med Norrlandsoperans orkestermusiker, elever på Musikskolan och andra musiker som kulturella förebilder. El Sistema sker i samarbete med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Bostaden och Gröna Tryck.

 

Läs mer om El Sistema Umeå här