• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om oss

Förskolan Morgonstjärnan är en nybyggd förskola som öppnade i januari 2015. Förskolan är en påbyggd del av Berghemsskolan. Vi delar gård med skolan vilket ger goda förutsättningar för ett tidigt samarbete med Berghemsskolan. Förskolan ligger i närheten av Umeå Universitet och Norrlands Universitetssjukhus. På promenadavstånd har vi tillgång till Gammliaskogens fina natur och Västerbottens museums område och deras aktiviteter.

Morgonstjärnan har fyra hemvist, Möjligheten, Upptäckaren, Kreativiteten och Utforskaren. Hemvisten är indelade i yngre och äldre barn. Namnen på hemvisten är en vägvisare för den pedagogiska miljön som förskolan står för.

Maten tillagas i skolrestaurangen av Måltidsservice.

Trygghet

Pedagogerna har en nära relation med barnen och arbetar för en utvecklande kommunikation med vårdnadshavare. Pedagogerna ansvarar tillsammans med förskolechefen för att utveckla förskolan med läroplanen och kommunala mål som riktmärke. Alla pedagoger ingår i olika ansvarsområden, där planering, reflektion och observationer är viktiga verktyg.

Vi vill göra inskolningsperioden till en positiv upplevelse. Vi fokuserar på att barnet ska bli tryggt med oss pedagoger och på sitt hemvist.

Läs mer om inskolning för yngre barn

Läs mer om inskolning för äldre barn

Leken

Miljön på förskolan har byggts upp för att vara lekfull och glädjerik med fokus på att stimulera och utmana barnen till självständighet och delaktighet i sin vardag. Vi vill erbjuda en kulturell möteplats, en plats där barnen har roligt, får lust att lära och utvecklas genom leken.

Lärande miljö


På förskolan Morgonstjärnan använder vi oss av de tre pedagogerna i lärandet; miljön, barnen och pedagogerna. Vi har en föränderlig miljö som lockar till lek och lärande.  Där får barnen mötas och lära tillsammans. Vi pedagoger ger dem stimulerande utmaningar och vill vara barnens redskap som håller nyfikenheten, leken och lusten att lära vid liv. Vår roll som pedagog är att vara medforskare när barnen ska erövra omvärlden.

Läs mer om miljön