• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till förskolan Mjölken!

Förskolan Mjölken ligger centralt på stadsdelen Ersboda. Vi håller till i nyrenoverade lokaler (2015/16) som känns ljusa, moderna och inbjudande. Stort fokus för renoveringen har legat på att skapa en mer tillgänglig, genomskinlig miljö där barnen ska kunna utvecklas som självständiga personer och känna nyfikenhet och delaktighet. 

Vi är en åldersindelad förskola med fyra avdelningar uppdelade på två flyglar. Den ena flygeln består av barn i åldrarna 1-3 (Trollet och Älvan) och den andra barn i åldrarna 3-5 (Draken och Enhörningen).

Det är tillsammans vi lär oss!

Vi strävar efter att ha ett arbetssätt som är utforskande, där barn och pedagoger tillsammans i lek, experimenterande och utforskande ges förutsättningar för ett lustfyllt växande och lärande.

Där pedagoger med ett nyfiket och intresserat förhållningssätt kan stödja och utmana barnen till viljan att fortsätta och fördjupa sitt lärande.

Våra värdeord genomsyrar vårt arbete;

 • Trygghet
 • Respekt
 • Glädje

Trygghet

Vi arbetar aktivt och samarbetar för att alla barn ska känna sig trygga. Vi lägger stor vikt vid barnens anknytning. Vi jobbar utifrån att alla barn är allas barn. Vi har en tydlig dagsrytm vilket skapar trygghet för barnen, de känner igen strukturen.

Leken

Vi vill stimulera så mycket som möjligt till lek för det är genom leken vi lär och utvecklas bäst. För att detta ska vara möjligt strävar vi hela tiden efter att kunna erbjuda en tillåtande och rolig miljö, både ute och inne.

Språk

Vi vill erbjuda en rik vardag där vi ska stimulera barnens språkutveckling och stärka deras språkidentitet.


Se vår språkpolicyWord

Miljön

Vi strävar efter att skapa en inne- och utemiljö som är inbjudande, att den intresserar och lockar till lek, samspel, språkutveckling och lärande. Vi vill att barnens vardag ska vara lustfylld, tillåtande, kreativ och utmanande.