• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan renoveras för ökad tillgänglighet

Förskolan Mjölken ligger centralt på stadsdelen Ersboda. Under 2015-2016 pågår en totalrenovering av förskolan som ska vara klar i augusti 2016. Den nya förskolan kommer att kännas ljus, modern och inbjudande. Stort fokus har legat på att skapa en mer tillgänglig, genomskinlig miljö där barnen ska kunna utvecklas som självständiga personer och känna nyfikenhet och delaktighet. 

Under ombyggnationen finns avdelningarna Kalven och Fölet i paviljongen som ligger mellan Östra Ersbodaskolan och dess fotbollsplan. Avdelningarna Killingen och Lammet har sin verksamhet i i Trågets lokaler som ligger på andra sidan av Ostvägen.

I de nya lokalerna kommer verksamheten att vara åldersindelad. En flygel med barn mellan 1-3 år och den andra flygeln med 3-5 åringar.

Det är tillsammans vi lär oss!


Vi vill att vårt arbetssätt ska vara utforskande, där barn och pedagoger tillsammans i lek, experimenterande och utforskande ges förutsättningar för ett lustfyllt växande och lärande.

Där pedagoger med ett nyfiket och intresserat förhållningssätt kan underhålla, stödja och utmana barnen till vilja fortsatta och fördjupa sitt lärande.

Våra värdeord genomsyrar vårt arbete;

Trygghet, respekt och glädje.

Trygghet


Vi arbetar aktivt och samarbetar för att alla barn ska känna sig trygga. Vi lägger stor vikt på barnens anknytning.  Vi jobbar utifrån att alla barn är allas barn. Vi har en tydlig dagsrytm vilket skapar trygghet för barnen, de känner igen strukturen.

Leken


Vi vill stimulera så mycket som möjligt till lek för det är genom leken vi lär och utvecklas bäst. För att detta ska vara möjligt erbjuder vi ett tillåtande och rolig miljö, både ute och inne.

Språk


Vi vill erbjuda en rik vardag där vi ska stimulera barnens språkutveckling och stärka deras språkidentitet.


Se vår språkpolicyWord

Miljön


Vi vill att både vår ute och innemiljö ska vara inbjudande, att det intresserar och lockar till lek, samspel, språkutveckling och lärande. Vi vill att det ska vara tillåtande, tillgänglig, utmanande, kreativ och lustfylld vardag för våra förskolebarn.