Midgård
På Midgård

V. 9

APL, VO1

Onsdag 1 mars

13.00-14.00
Skolföreställning: Trogen dina seder, TE3
Plats: Valhalla

19.00-20.00
Kvällsföreställning: Trogen dina seder, TE3
Plats: Valhalla

Torsdag 2 mars

Riksdagsbesök
SA-SAM åk 2
Stockholm

14.00-15.00
Skolföreställning: Trogen dina seder, TE3
Plats: Valhallla

19.00-20.00
Kvällsföreställning: Trogen dina seder, TE3
Plats: Valhalla

Fredag 3 mars

Riksdagsbesök
SA-SAM åk 2
Stockholm

V. 10

SPORTLOV

Genvägar
Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.