Midgård
På Midgård

1 juli
Blivande elever får sina antagningsbesked med posten

V. 34

Måndag 21 augusti
09.00 Upprop för åk 1, Valhalla (aulan)

Elever som är nya på Språkintroduktion:
Upprop kl. 10.00, Valhalla.

Onsdag 23 augusti
09.00 Upprop för åk 2-4
(se ditt schema)
10.00
Undervisning enl. schema

Elever som gått tidigare på Språkintroduktion:
Kl. 09.00, enligt schema.

Obs! Om du inte kan komma på uppropet behöver du anmäla det till oss. Kontakta vår Information 090-16 59 50.

Kontaktuppgifter till kommunen under sommaren (1 juli - 6 augusti). 

Umeås kommunala skolor har behöriga lärare, specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer, skolläkare, studievägledare, IT-tekniker, idrottshallar, skolbibliotek — och allt annat som behövs för att ditt barn ska få chansen att utvecklas efter sina förutsättningar.