• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Måttet


Förskolan Måttet ligger på Västra Ersboda och har fyra avdelningar. Avdelningarna Månen och Stjärnan har barn i åldrarna 1 - 3 år, Solen och Jorden har barn i åldrarna 3 - 5 år.

Kvalitetsredovisning 2014-2015Word

Likabehandlingsplan 2015-2016Word


Trygghet

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande och våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov. Barn lär sig i samspel med andra och vi erbjuder kreativa aktiviteter över tid och med kontinuitet. När barn ges tillfälle att prova och undersöka om och om igen lär de sig på ett lustfyllt sätt.

Läs mer om trygghet och inskolning


Lärande

Vi vill att barnens fantasi, sinnen och känslor finns med i de dagliga upplevelserna. Därför är skapande, naturvetenskap, teknik, musik, språk och matematik en viktig del av vårt arbete.

Rörelse i alla former är ett måste för att våra sinnen ska fungera och ta till sig av det som erbjuds. Den fria leken har en stor plats i vår dagliga verksamhet. Där sker ett ständigt lärande hos barnen.  

Läs mer här

Traditioner

På förskolan Måttet har vi under ett läsår flera gemensamma traditioner.

Många av våra traditioner följer årstiderna där barnen får träffa olika figurer och alla barn får vara delaktiga.

Läs mer här

Hållbarhet

Förskolan Måttet är certifierad som en Skola för hållbar utveckling.

Vi har fyra specifika utvecklingsmål för förskolan. 

- Trygghet, trivsel och likabehandling i förskolan

- Barns språkutveckling

- Matematik

- Naturkunskap ( natur teknik och miljö )

Läs mer här

Lärmiljöer

På förskolan Måttet har vi en fin, inspirerande och lärorik utemiljö som vi är väldigt stolta över.Den har varierad terräng, med både skog och öppna ytor, som erbjuder många olika utmaningar och lärmiljöer. Vi använder oss också av närliggande skog för olika besök.

Läs mer om våra olika lärmiljöer

Värdegrund

Vi på förskolan Måttet anser att alla barn är kompetenta barn.

Bli Sedd, Glädje, Trygghet, Delaktighet, Tilltro och Lekfullt är våra värdeord som vi jobbar efter.

Värdeorden genomsyrar hela verksamheten och utvärderas kontinuerligt.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete