• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Mariehemsskolan - med närhet till naturen


Mariehemsskolan är en 1-6 skola med förskoleklass och fritidshem för omkring 230 elever.Skolan helrenoverades 2009 och inrymmer idag fritidshem, förskoleklass och åk 1 - 6.

Skolan har sina anor från 60-talet och stadsdelen kallas även den vita staden. Vi har närhet både till Bräntbergets och Nydalasjöns välkända och uppskattade naturområden. Närheten till naturen nyttjas flitigt både i undervisningen och i fritidsverksamheten på skolan.

Mariehemsskolan har 5 olika fritidavdelningar. För de yngre barnen upp till åk 3 är fritidsavdelningarna åldershomogena, de heter Månen/Stjärnan, Regnbågen, Solskenet och Norrskenet. Barnen i åk 4-6 är åldersblandade och går på fritidsavdelningen Klubben.


Lärmiljö

Mariehemsskolan har en trevlig och inspirerande skolgård med bl.a. ett antal lekredskap, en skateboardramp och en grusplan för blandade aktiviteter. Närheten till Nydalasjön, Mariehemsängarna och Bräntberget ger även stora möjligheter till lek och lärande.

Skolan är nyrenoverad, alla klassrum har tillgång till smartboard. Fritidsavdelningarna i förskoleklass till år 3 ligger i anslutning till klassrummen. Klubben är för närvarande i samma lokaler som fritidsgården på Mariehemscentrum.

Trygghetsskapande skolmiljö

På vår skola vill vi ha en trivsam miljö. En skola där vi tar hänsyn och visar respekt för varandra. En skola där alla trivs och har roligt.

På vår skola framför eleverna sina åsikter, lär sig att lyssna till andra och respektera varandra. De lär sig samarbete samt att arbeta självständigt. De lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och ges utrymme för att utveckla sin självkänsla och integritet.

För att främja tryggheten på skolan så finns det alltid rastvärdar närvarande ute på skolgården som kan hjälpa till där det behövs. Fritidspedagoger har även rastaktiviteter ute på rasterna. De erbjuder både lekmaterial och lekar för de elever som önskar.


Föräldrasamverkan

 

Vi har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla klasser samt pedagoger från våra olika verksamheter. Föräldrarådet träffas cirka två gånger varje termin.