• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan Mariehem

Förskolan ligger belägen vid Mariehemsskolan, med närhet till Mariehemsängarna, skog och många lekparker och Nydala friluftsområde.

Nära anslutning till Umeå universitetet och goda bussförbindelser.

Förskolan har fem åldersblandade avdelningar: Solen, Rosen, Skogen, Stjärnan och Fröet. På varje avdelning jobbar det barnskötare och förskollärare.

Vi arbetar utifrån "det kompetenta barnet", dvs vi låter barnet utmana sig själv utifrån sin egen nyfikenhet och lust att lära, tillsammans med oss pedagoger.

Vi har ett bra samarbete med Mariehemsskolan  (F-6) som ligger i nära anslutning. Vi genomför olika aktiviteter tillsammans både inom- och utomhus.

Trygghet

Vårt mål är att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för barnen, där de ständigt utmanas efter deras olika behov.

För att skapa lugn och ro delas barnen in i mindre grupper utifrån deras behov och intressen. 

Inskolningen sker under en period på två veckor där vårdnadshavarna är delaktiga. Vi anpassar inskolningen efter varje barns förutsättningar.

Förskolans pedagoger utbildas kontinuerligt i hjärt-och lungräddning.

Barnens lärandemiljö

Barnen lär sig mycket under sin vistelsetid på förskolan t ex under leken, vid måltider, vid på- och avklädning och andra aktiviteter. I leken får barnen möjlighet att träna på kamratskap, empati, samspel och demokrati.

Alla vardagsaktiviteter genomsyras av Läroplansmålen.

(länk till Lpfö)

Vi vill på olika sätt ge barnen möjlighet till inflytande under sin vardag på förskolan, bland annat genom att välja mellan olika aktiviteter under delar av dagen.

Traditioner

Förskolan Mariehem har olika traditioner som återkommer varje år; Höstljus, Luciafirande, julpyssel, julgransplundring, påsk, skräpplockarvecka, Förskolans dag med vernissage, vårrus, midsommarfirande och sommarfest för barn och vårdnadshavare.

Några traditioner genomförs tillsammans med Mariehemsskolan.


 

Språk och kommunikation

Språk, kommunikation och flerspråkighet i förskolan är ett prioriterat område vilket innebär att vi dagligen arbetar med att stimulera barnens språkutveckling. Detta gör vi genom att skapa och kommunicera med hjälp av olika utrrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, dans och rörelse.

Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygga i sitt eget kulturarv.