• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Fyra avdelningar, paviljonger på Haga

 

Hösten 2016 flyttade vi in i paviljonger bakom gamla simhallen eftersom gamla Mården ska rivas och det ska byggas nytt.

Vi är fyra avdelningar med 56 barn på Mården. Boet 1-3 år, Svansen 1-3 år, Tassen 3-5 år och Nosen 1-2 år.

 

Hösten 2019 är det beräknat att vi ska flytta in i den nya förskolan som kommer att heta Rosendal. Tills dess trivs vi i våra nuvarande lokaler. Vi har närhet till skog och många lekparker.


Vår nya adress: (bakom gamla simhallen på Haga)

Förskolan Mården

Rothoffsvägen 12

903 42 UMEÅ

 

.

En dag på Mården

För att ge alla barn på förskolan Mården trygghet följer vi våra dagliga rutiner.

Läs mer om våra öppettider och rutiner

Lärande för hållbar utveckling

Vi på Mården jobbar med utmärkelsen Skola För Hållbar Utveckling och även Grön Flagg.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Trygghet

Att börja förskolan är ett stort steg för både barn och vårdnadshavare. Under inskolningen arbetar vi med att få barn och vårdnadshavare trygga med pedagoger och miljö på Mården.

Läs mer om hur inskolningen går till

Läs mer om vår kvalitet

Självständighetsarbete

Att barnen lär av och tillsammans med varandra är viktigt, både för utvecklingen av deras självbild och självförtroende, och för att de skall känna tillhörighet och trygghet i barngruppen.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete

Temaarbete

När vi väljer vilket tema vi ska arbeta  med  under året utgår vi från barnens intressen och behov.

Läs mer om vårt arbete med teman