• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Tre avdelningar Öst på stan

Förskolan Mården ligger Öst på stan i Umeå, nära Universitetet och Norrlands universitetssjukhus. Förskolan består av tre avdelningar, Tassen, som är en storbarnsavdelning, 4-5 år, Boet är småbarnsavdelningar, 2-4 år och Svansen 1-3 år (gäller ht -16)

Mården lokaler kommer att rivas och ersättas med en ny förskola med sex avdelningar på angränsande tomt. Under byggtiden, ca 1 år, kommer förskolan att evakueras till tillfälliga lokaler. Planeringen för detta är att det inte kommer att ske före den 1/9 2016.

 

.

En dag på Mården

För att ge alla barn på förskolan Mården trygghet följer vi våra dagliga rutiner.

Läs mer om våra öppettider och rutiner

Lärande för hållbar utveckling

Vi på Mården jobbar med utmärkelsen Skola För Hållbar Utveckling och även Grön Flagg.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Trygghet

Att börja förskolan är ett stort steg för både barn och vårdnadshavare. Under inskolningen arbetar vi med att få barn och vårdnadshavare trygga med pedagoger och miljö på Mården.

Läs mer om hur inskolningen går till

Läs mer om vår kvalitet

Självständighetsarbete

Att barnen lär av och tillsammans med varandra är viktigt, både för utvecklingen av deras självbild och självförtroende, och för att de skall känna tillhörighet och trygghet i barngruppen.

Läs mer om vårt värdegrundsarbete

Temaarbete

När vi väljer vilket tema vi ska arbeta  med  under året utgår vi från barnens intressen och behov.

Läs mer om vårt arbete med teman