• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Hela världen på Månskenet

Vi är en kommunal förskola som ligger på Ålidhem. Skog och natur ligger i närområdet och det finns även ett stort utbud av lekparker i närheten som vi gärna besöker.

Mångkulturell förskola
Förskolan Månskenet har barn från många olika länder. Varje barn har med sig sin kultur, sina traditioner och erfarenheter. Vi ser det som en stor tillgång där barnen kan lära varandra om olika språk och kulturer.

Vi vill att barnen ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och fungera tillsammans oavsett kulturell bakgrund. En viktig del i det arbetet är att utveckla barnens språk och kommunikation. Språkarbetet sker dagligen i vardagssituationerna där pedagogerna är medvetna om på vilket sätt de tilltalar barnen för att de ska få reflektera och bli aktiva i sitt eget lärande. Genom tecken, kroppsspråk och aktiviteter som sång, sagoläsning, rim och ramsor stimuleras barnens språkutveckling.

Öppettider

Förskolan kan ha öppet mellan kl 06.30-18.30 om det behövs. Just nu har vi öppet mellan kl 06.45-17.30.

Om du som förälder har andra behov, kontakta förskolechef Erika Eriksson, 070-560 04 06


En dag på månskenet:

06.45 Öppning

- 07.30 Frukost, följt av innelek/aktivitet

- 10:30 Lunch

- 11.00 Läsvila/vagnvila

- 14.00 Mellanmål, följt av ute- eller innelek.

– 17.30 StängningOm förskolan

Här finns det fyra avdelningar Callisto, Polstjärnan, Luna och Solen.

Avdelningarna Callisto och Solen är en småbarnsavdelning i åldrarna 1-3 år. Polstjärnan och Luna har barn i åldrarna 3-5 år.

Vi arbetar med åldersindelade grupper, detta för att skapa en bra pedagogisk miljö för barnen och där varje barn ska kunna utvecklas och utmanas individuellt och i samspel med andra. Vi använder oss av ett undersökande, utforskande arbetssätt där barnens tankar, idéer och fantasi ligger till grund för läroprocessen.Här ger vi barn i olika åldrar möjlighet att vara tillsammans och lära av varandra. 

På Månskenet arbetar vi efter läroplanen, Lpfö-98 (rev10), den beskriver tydligt de mål som ska ligga till grund för vår verksamhet.

Läs mer om vårt temaarbete

Inskolning

Vårt mål med inskolningen är att barn och vårdnadshavare ska få en lugn och trygg start med personal, barngrupp och miljön.

Vi har anpassad inskolning, schemat är individuellt för just ditt barn.

Vårdnadshavare och pedagoger har olika uppgifter under inskolningen.

Ni är experter på era barn och vi har erfarenhet och kunskap i hur barn fungerar i grupp. Därmed är det av stor betydelse att vi lyssnar på varandra och delar våra kunskaper.