• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Vår förskola - en demokratisk mötesplats


Luvan som byggdes år 1990 är placerad i den övre delen av Röbäck 6 km utanför Umeå. Röbäck består av blandad bebyggelse med lantgårdar, hyreslägenheter, bostadsrätter och villor. Området omges av jordbruksmark och storskog. Förskolan Luvan har en stor och kuperad gård med mycket träd.

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats som bygger på värdena delaktighet, glädje, trygghet och allas lika värde.

Trygghet

För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande och våra pedagoger utgår hela tiden från barnens egna behov.

Läs mer om trygghet här..


 

Lärande

Barn kan och barn vill. Alla barn är intelligenta, nyfikna och vill lära sig. Barn och pedagoger arbetar experimenterande och utforskande där barns intresse, tankar och funderingar ligger som grund. Vi lär tillsammans och av varandra. 

Läs mer om lärande här..Stimulerande miljöer

Vår pedagogiska miljö är ett verktyg för att synliggöra och stärka våra valda värden och våra pedagogiska ställningstaganden.

Läs mer om våra miljöer här..