• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till förskolan Linnéan

Vår förskola ligger i ett lugnt villaområde i stadsdelen Grubbe/Grisbacka, med närhet till Umeälven, skogen och bibliotek.

Vi är en förskola med 6 avdelningar. Förskolan genomgick en omfattande renovering läsåret 2013/2014. Efter renovering har förskolan fått ljuddämpade golv och dörrar allt för att barnens arbetsmiljö ska bli så bra som möjligt. 

Linnean har en stor tomt som sträcker sig runt hela förskolan. Barnen får en kreativ och spännande utemiljö som erbjuder en rik variation på olika aktiviteter.


Kvalitetssammanställning Linnean 2014/2015PDFInskolning

På de avdelningar där de minsta barnen går görs de flesta inskolningarna. Vi lägger stor vikt vid att få barnen trygga och att ge dem en positiv start. De blir bekanta med förskolans rutiner, miljön och kompisarna som tillsammans med pedagogerna skapar trygghet.

Läs mer om inskolning...


Åldersnära grupper

Vi arbetar med åldersnäragrupper för att kunna möta barnens behov och intressen. Såväl inredning som material är anpassat efter barnens olika åldrar.

I takt med att barnen växer blir de mer självständiga och vill därför prova på att göra saker själva. Därför skapas miljöer på de olika avdelningarna som succesivt stimulerar och uppmuntrar barnen till just detta. På Linnéan anser vi att barn lär genom leken, därför skapas olika typer av mötesplatser som ger möjligheter till lek.

Vi har högre personaltäthet på de yngre barnens avdelningar.Mötesplatser

I huset finns torg där barn kan mötas för att bygga och konstruera, uppträda, leka rollekar, baka mm.

I ateljéerna får barn chans att möta, upptäcka och utforska olika material och skaffa sig erfarenheter och utveckla olika förmågor.

Utemiljön: Vi har en stor gård med många mötesplatser, en skogsdunge, en kulle, asfalterade cykelbanor, sandlådor, klätterställning, trädgård, gungor och två lekstugor.


Bildspel