• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

En mindre förskola för de yngsta barnen

Förskolan Laxen med en avdelning finns på Öbacka, Öst på stan i Umeå. Förskolan består av en avdelning med 15 barn, 1-3 år, och tre pedagoger. Det år barnet fyller fyra år börjar barnet på en storbarnsavdelning på en av de andra förskolorna inom området.

Alla barn är olika och ska få utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Vi vill att alla ska känna sig betydelsefulla och trygga. Alla ska bli sedda och respekterade för den de är, barn som personal. Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge barnen en trygg grund att stå på. Varje enskilt barn fyller en funktion i gruppen och tillsammans med andra utvecklas man.


En dag på Laxen

Förskolan öppnar klockan 6.30 och 7.30 severas frukost. På förmiddagen har vi aktiviteter för barnen i mindre grupper, ute eller inne. Innan lunchen har vi en samling där alla barnen deltar. 11.00 serveras lunch, vår mat kommer ifrån Hagaskolans kök. Efter lunchen är det läs och sovvila. För de barn som inte sover är det sen lugna aktiviteter fram till mellanmål kl. 14.00. När mellanmålet är avslutat är det dags för ute- eller inne aktiviteter. Förskolan stänger kl. 17.00.Stängningstid kan förändras efter föräldrarnas behov.

Tema arbeten

"Jag" som tema har till syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet, lära känna sig själva och få en positiv självbild. Vi vill också skapa sammanhang för barnen genom att väva samman deras två världar: förskolan och hemmet.

Lärande för hållbar utveckling

På Laxen arbetar vi med hållbar utveckling bland annat genom att vi återanvänder material i skapande syfte och som lekmaterial.

Trygghet och inskolning

Det är ett stort steg att börja på förskola för både barn och vuxna.

Läs mer om trygghet och inskolning

Värdegrundsarbete

Hos oss vill vi verka för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan alla på förskolan. Vi vill att alla ska känna sig betydelsefulla och trygga. Alla ska bli sedda och respekterade för den de är, barn som personal.

Vi arbetar utifrån att det ska råda nolltolerans mot all diskriminering och annan kränkande behandling.