• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Avdelningar med åldersnära grupper

Förskolan ligger på Grubbe och har sju avdelningar. På  Kungsgården är trygghet och tillit grunden i allt lärande. Vi ser alla barn som unika och det ska vara lustfyllt att lära, kreativiteten kommer från barnen och inte genom färdiga lösningar från oss vuxna.

Avdelningar består av åldersnära grupper på 1–3 och 3–5 år.

Läs mer om vårt arbete med att stärka barnens trygghet och hur inskolning går till hos oss

Lärandet i centrum

På Kungsgården står lärandet i centrum och barnen lär sig bland annat språk, matematik och naturvetenskap i den dagliga verksamheten.

Läs mer om hur vi lär i vardagen

En stimulerande miljö

På Kungsgården finns en kreativ och lustfylld miljö både inne och ute. Dessutom har vi nära till naturen med böljande ängar och den fina Umeälven.

Läs mer om våra ute- och innemiljöer

Här skapas kreativa esteter

På Kungsgårdens förskola stärker vi barnens estetiska uttrycksformer tillsammans med vår konstnär i förskolans fina atelje.

Läs mer om hur vi uppmuntrar barnens egen fantasi

Vi uppmuntrar digitalt lärande

På förskolan Kungsgården introduceras barnen tidigt i det digitala lärandet för att kunna möta morgondagen.

Läs mer om hur vi jobbar med framtidens lärande

Vi arbetar hållbart

Kungsgården är certifierad för Hållbar utveckling och satsningarna på miljön visar sig i val av material, återbruk och återvinning.

Läs mer om hur vi arbetare med återbruk och hållbarhet

Digitalista

På Kungsgården arbetar en digitalista som inspiratör i det digitala arbetet.

Läs mer om hur vår digitalista arbetar

Konstnär

På förskolan Kungsgården har vi tillgång till en unik resurs, i ateljén jobbar vår konstnär som samarbetar med avdelningarna i deras projektarbeten. 

Läs mer om hur vår konstnär arbetar