• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan Kringlan

Förskolan Kringlan ligger centralt i natursköna Bullmark.
Här har vi naturen in på knuten och nära till affär och skola.
Förskolan har plats för ca 20 barn i åldrarna 1-5 år. Vi som jobbar på förskolan är alla utbildade förskollärare.

Förskolans pedagogiska inriktning är att i syskongrupp bedriva ett allsidigt pedagogiskt spektrum utifrån läroplanen.

Personalen ingår i arbetsgrupper som är gemensamma för hela kommunen T.ex. hållbar utveckling och fortbildningsgrupper.

Våra öppettider är mellan kl 6.00 - 17.30.


Vår verksamhet

I början av varje hösttermin startar vi upp med vad vi kallar grundverksamheten. Grundverksamheten är basen i vårt arbete under hela året där miljön och rutiner och umgänge bildar en helhet för fortsatt lärande och som grund för vår verksamhetsplan.

Vår verksamhet bygger mycket på

 • Natur och Miljö - Utevistelse, Naturupplevelser, Odling, Kompostering
 • Hälsa och Livsstil - Kost, Rörelse och Avslappning
 • Språklekar och Mattelekar

Vi tar tillvara de förutsättningar som finns och gör det så bra som möjligt utifrån de behov som finns i barngruppen.

Läs mer i vår kvalitetsredovisningPDF

Inre och yttre miljö

I enlighet med LpFö98/10 jobbar vi för att ”Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande… Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”

Då förskolan har små lokaler så bedrivs en stor del av aktiviteterna utomhus för att bland annat få möjlighet till större ytor.


Vi arbetar ständigt för att öka medvetenheten om den inre och yttre miljön för att få en så optimal lärandemiljö som möjligt. Barnens inflytande i utformning är en viktig del av vår verksamhet och vi ändrat på möbleringen och material i rummen med stor flexibilitet.

Demokrati och trygghet

På förskolan Kringlan respekterar vi barnens känslor och hjälper dem att sätta ord på dem. Vi tar barnens konflikter på allvar och hjälper dem att hitta alternativa lösningar. När konflikter uppstår finns vi vuxna nära, men avvaktar om möjligt för att ge barnen chans att själva hitta en lösning. Vi vuxna strävar efter att alltid vara närvarande pedagoger och goda förebilder i alla situationer.

När konfliktsituationer i barngruppen uppstår försöker vi pedagoger att i första hand aktivt visa på demokratiska alternativ till lösningar, genom att medla i uppkomna konfliktsituationer.  Vägen till demokratin på förskolan Kringlan går bl.a. genom turtagning och visad hänsyn mot alla. Metoder att kunna säga stopp för integritet och egna gränser. Att få förståelse för ordet ”förlåt”, en insikt om att det blir tokigt för alla ibland i samband med relationer till andra, men hur kan jag visa och göra förlåt i ett försöka att ställa tillrätta – empati.

På Kringlan har vi kontinuerliga samtal med vårdnadshavare om barnets vistelse på förskolan. Varje barn har en utsedd pedagog som har ett extra ansvar för dess trivsel och utveckling.

Pedagogik

Vi är mycket måna om att barnens lärande skall vara utmanande, utforskande och roligt!

Genom ett temainriktat arbetssätt löper aktiviteterna med oss genom både inom och utomhusverksamhet. 

I år har vi som huvudtema  "Bamse och hans vänner" för alla barn i huset för att förstärka temats gemensamhetskapande funktion. 

Vi som pedagoger använda oss av planeringsverktyget ”Lotus” för att ge temat funktionen att beröra alla delar i läroplanen på ett tydligt sätt.