• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Ansökan
 • Arkiv
 • Kontakt
 • Om oss
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Ansökan
 • Arkiv
 • Kontakt
 • Om oss

Förskolan Kragen ligger i den nyare delen av Röbäck. Förskolan har en närhet till skog och kulturlandskap. Förskolan består av tre avdelningar som arbetar åldersblandat i åldrarna 1-5.

Förskolan har målsättningar att skapa kreativa, inspirerande och utmanande inne- och utemiljöer.

Pedagogerna arbetar med ett språkutvecklande arbetsätt.

Förskolans vision är:

”våra barn ska vara med och skapa vä(r)lden idag och imorgon”


Lärande

Förskolans värdeord är:

Delaktighet; Det som barnet säger, tänker och gör ser vi som utgångspunkt för att hitta rätt arbetsverktyg i vår verksamhet. Detta ger barnet inflytande över den pedagogiska miljön och barnets dag på förskolan.

Glädje; Vi bemöter barnen positivt och det ska vara roligt att komma till vår förskola. Glädje är en förutsättning för välbefinnande, lärande och utveckling. Läs mer..

Trygghet och trivsel

Vårt Likabehandlingsarbete innefattar kartläggning av barnens arbetsmiljö, samtalsbilder, pedagogiska reflektioner, samt frågor till föräldrarna. Detta har sedan fått ligga till grund för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling något som för oss kännetecknas som en styrka att barn och föräldrar är delaktiga. Detta dokument anser vi vara ett av våra viktigaste dokument.


​Flerspråkighet och kulturförståelse


En styrka inom flerspråkighet och kulturförståelse är att vi under modersmålsveckan arbetat intensivt med att lyfta olika språk och kulturer. Detta för att skapa ett intresse och förståelse för vår omvärld samt lyfta modersmålets betydelse för språket och identiteten.  I detta arbeta har vi tagit hjälp av föräldrar som kommer från olika nationaliteter där de bland annat berättat om sitt hemland och kultur.