• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Om förskolan

Kornetten är placerad i ett naturskönt område på Rödäng med närhet till ängar, en å, skog och bergsområden. Vår gård erbjuder barnen en varierad och stimulerande miljö till utforskande och lek, där det både finns gemensamma lekytor och mera privata små krypin.

Förskolan består av fem avdelningar. På  Blyger, Glader, Prosit och Toker vistas 1-4-åringarna och på Kloker femåringarna.  

Vi erbjuder en trygg, rolig och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas. På vår förskola har vi roligt tillsammans.

Läs mer här 


Allas lika värde

Vi vill visa på att mångfald berikar och att alla människor ska få bli respekterade för den de är. Vår förskola är en plats präglad av nyfikenhet för det som är annorlunda och där olikheter tas tillvara. Alla barn hos oss har rätt att bemötas med respekt och uppleva vistelsen på förskolan som trygg, lärorik och utvecklande.

Trygghet

Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö där alla barn trivs och utvecklas och där vårdnadshavarna känner sig delaktiga och är nöjda med verksamheten. Förskolan Kornetten ger barnen en trygg inskolning och skapar miljöer för lustfyllt lärande. Du som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi vill att du ska kunna känna förtroende för oss pedagoger när du kommer med ditt barn till förskolan. Vardagskontakten vid hämtning och lämning är viktig.

Läs mer här samt hur inskolningen hos oss går till.


Utveckling och lärande genom lek

Vi ser barnen som kompetenta individer med en inneboende nyfikenhet, utförskarlust och drivkraft att lära. Vi uppmärksammar varje barn genom att ge dem möjlighet att vara delaktiga i sitt eget lärande på ett lekfullt sätt.

Barnens lek är särskilt betydelsefull och att vistas ute är en viktig del av vår dag.

Läs mer här.


Certifiering

Vi lär barnen att tänka hållbart och smart genom att sopsortera och kompostera. Förskolan har fått utmärkelsen "Lärande för hållbar utveckling". När vi gör inköp tänker vi på vilka material vi köper både ur hälso- och bullersynpunkt.