• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • A-Ö
 • Webbkarta

Sörmjöles förskola

Korallens förskola ligger mitt i Sörmjöle by två mil söder om Umeå. Förskolan har två åldershomogena avdelningar - Snäckan och Pärlan.

Våra styrkor finns främst i arbetet med språk, kommunikation, matematik och miljöarbete. Trygghet, trivsel och hälsa är några av de viktigaste hörnstenarna i den verksamheten.


 

Text

Barnen i sitt lärande

Innehållet i vardagen präglas av lek och uteaktiviteter. Vi vill förbereda barnen i sitt lärande så de får en god grund att stå på. Vår förskolan är en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig hänsyn och kamratskap och där glädje och kreativitet ses i vardagen.

Mer information:

Likabehandlingsplan 2016/17PDF

Vårt miljöarbete

Förskolan har fått certifikat "En skola för hållbar utveckling". Vi har även utmärkelsen "Grön flagg" för vårt arbete med kretslopp, sophantering och kompostering. Det arbetet fortsätter nu med området; hälsa och livsstil.

Språk och kommunikation

Genom att använda oss av verbal kommunikation, kroppsspråk, miner, gester, sång, rörelse samt teckenstöd kan barngruppen stimuleras och utmanas i sitt språk och i sin kommunikationsutveckling.

Det sker genom att föra en daglig dialog med varje barn, exempelvis vid måltider, i leken, i hallen vid av- och påklädning. På våra samlingar i både stor och liten grupp utmanar vi varje barn att använda sitt språk och kommunikation efter sin förmåga. Teckenstöd används för att förstärka språket, varje barn måste få sin röst hörd.


Matematik

För att förstå matematik måste det ske med hela kroppen och alla sinnen.

Några exempel på hur vi arbetar för att utmana och utveckla barnens matematiska tänk är genom undersöka allt i vår vardag:

 • olika längd, stor, liten, bred, smal mm.
 • sortera klossar efter färg/form
 • bygga koja
 • rita
 • jämföra spadar och hinkar utifrån färg, form och storlek
 • räknar barnen i samlingen - sjuka, friska, lediga, fler än/färre än
 • undersöka och jämföra olika former i naturen
 • nästan allt vi gör handlar om matematik.

Barnens arbetsmiljö

Förskolans målsättning är att barnen ska äga miljön. Ett exempel på det är när barnen oavsett ålder plockar fram och använder det material som de för tillfället vill ha.