• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Förskolan på Tavleliden

Vi ligger vackert beläget på Tavleliden. Barnen har tillgång till en stor gård där det finns möjlighet till lek och upptäckter som passar stora och små barn. Vår innemiljö är ljus och vi arbetar aktivt med lärmiljön för att ge bästa möjligheten till barnens utveckling och lärande.   

Läs mer om Kompassen  


Föräldrasamarbeta


Ett nära samarbete med barnens föräldrar är en förutsättning för att uppnå god kvalitet i vårt arbete med barnen. Grunden för samarbetet läggs under inskolningen för att sedan fortsätta med det dagliga mötet vid lämningar och hämtningar.

Ett sätt att samarbeta med föräldrar är att bjuda in till föräldramöten och till föräldraråd för gemensamma samtal om barnens vistelse på förskolan. Utvecklingssamtalen är ytterligare en viktig del av samarbetet där föräldrar får information om sitt barn och där vi tillsammans samtalar om barnens behov och utveckling.

Läs mer om Inskolning


Det kompetenta barnet

Skratta, klippa, klä sig, baka, dansa, prata, sjunga, räkna, våga och finna ro är några av de bitar som skapar det kompetenta barnet. Vi tror på barnet och vet att alla kan med rätt motivation våga och lära sig nya färdigheter. Barn lär av barn, barn lär av pedagoger, pedagoger lär av barn. Vi lär och kommunicerar tillsammans.  Barn ger och gör sitt bästa, vår uppgift är att uppmuntra och respektera barnet.


Läs mer om vår barnsynLärande för hållbar utveckling

På Kompassen har vi sedan hösten 2015 haft utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”. Vi har både kortsiktiga och långsiktiga mål där barnens delaktighet har varit en stor del.

I arbetet fokuserar vi på det ekologiska likväl som ekonomiska och sociala.

 • Vi har som mål att utveckla arbetet med källsortering och kompostering samt göra barnen mer delaktiga i arbetet.
 • Vi har som mål att skapa en trygg miljö där alla barn känner sig sedda och värdefulla.
 • Vi har som mål att barnen får värna om material vi använder oss av samt maten vi äter.
Traditioner

Här på förskolan Kompassen jobbar vi hela året med återkommande aktiviteter, anpassade efter barnens olika åldrar. Höstterminen börjar med aktiviteter som främjar barnens trivsel och som stärker gruppens sammanhållning. Vi introducerar för barnen hur vi använder vår avdelning och jobbar tillsammans på avdelningen med allt material. Syftet med det är att skapa trygghet, trivsel och en kunskap om våra rutiner. Året fortsätter med olika temaarbeten och traditioner.

Läs mer om våra traditioner