• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Klumpen väst på stan

Förskolan Klumpen byggdes 1979 och är belägen i den västra delen av centrala Umeå.

Klumpen ligger i närheten av Hedlundadungen och älvspromenaden. Under 2012 gjordes en total renovering av förskolan.

Hemvister

Klumpen har tre hemvister: Ängen, Vattenfallet och Fjället.

Ängen: som är uppdelad i två mindre hemvister bestående av Humlan där våra ettåringar vistas och Blomman där våra tvååringar vistas. 

Vattenfallet: här vistas treåringarna.

Fjället: här vistas fyra- och femåringarna.

Barnsyn och förhållningssätt

Klumpens värdeord är Lärande/utforskande, Trygghet, Delaktighet och Glädje. Vår övertygelse är att varje barn föds unikt, med en inre kraft och vilja att växa och lära. Vi ser barnen som kompetenta och aktiva medskapare i sitt lärande.

Som stöd behöver barnen vuxna som möter dem med respekt och intresse för deras tankar och teorier i sitt utforskande och görande. Utifrån det arbetar vi med att vara medforskande pedagoger för att lära känna varje enskilt barns strategier att lära.


Reggio Emilia inspiration

På förskolan Klumpen arbetar vi efter en pedagogisk filosofi som grundades av Loris Malaguzzi och som har sitt ursprung ifrån en stad i norra Italien som heter Reggio Emilia. Tankarna från Reggio Emilia, om det kompetenta barnet och förskolan som en demokratisk mötesplats har spridit sig över hela världen.  

Det är ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djup humanistisk livshållning. Den bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar som medforskande pedagoger för att lära känna varje enskilt barns strategier att lära. Ett viktigt verktyg för vårt arbete är pedagogisk dokumentation.

Dokumentationen synliggör processen av barnens tankar, teorier och lärande för pedagoger, barn och föräldrar. Den ligger också till grund för vår planering och verksamhetens utveckling.

Vi vill ge barnen en rik och tillitsfull miljö som ger stöd i deras utforskande. En miljö som är utmanande och tillåtande, en miljö där barnen erbjuds att uttrycka sig på många olika sätt och mötas i många olika konstellationer för att lära och inspireras av varandra.

Verksamheten bygger på läroplanen för förskolan samt Klumpens värdeord; Lärande/Utforskande, Trygghet, Delaktighet och Glädje.

Läs vår kvalitetsredovisningPDF

Inskolning hos oss

Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar känner sig trygga hos oss. Inskolningen är därför viktig för hela familjen. På Klumpen använder vi oss av en inskolningsmodell som sträcker sig över två veckor där barnen ofta inskolas tillsammans i grupp med andra nya barn.

Första veckan är barnet här kortare stunder och får lära känna pedagogerna, de andra barnen och den nya miljön. Under inskolningen bjuds barnet smakprov på vad förskolan har att erbjuda. I samråd med föräldrarna bestämmer vi när barnet är moget för att säga hejdå och föräldrarna lämnar en kortare stund.

Under den andra veckan förlängs barnets dagar och i slutet av vecka två får barnet prova att både äta och sova på förskolan.

 

Vi vill bjuda på det roliga - vi vill att barnen ska längta till oss!