• Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta
Anpassa/Språk
 • Translate
 • Lyssna
 • Skriv ut
 • Anpassa
 • A-Ö
 • Webbkarta

Välkommen till Förskolan Karusellen

Förskolan Karusellen ligger i ett större villaområde i Obbola by. På Förskolan råder en familjär stämning med en god kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare. Personalen har mångårig erfarenhet och är välutbildad.

Länk till inskolning

Obbola präglas av sitt kustnära läge och erbjuder en närhet till både vatten, skog och mark. I samhället finns ett flertal fritidsaktiviteter att välja på; skridsko­banor, skidspår, friluftsområden, badplatser och uppvärmd simbassäng. Obbola har ett aktivt föreningsliv med ett flertal idrottsklubbar inom olika verksamheter.

Vår verksamhet på Förskolan Karusellen har blivit certifierad för grön flagg. Ett av våra ledord är Närhet till skog och hav: Vi ger barnen möjlighet att utforska den nära naturen. Då kommer barnen att uppleva en glädje av att tillhöra något så fint. Vi samtalar om och är mycket i naturen och har involverat föräldrarna i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Förskolan kännetecknas av hög kvalitet i material och utrustningsnivå för den pedagogiska verksamheten. Materialet som används uppfyller de krav som finns på miljövänlighet och hållbarhet för verksamhetens ändamål. Utemiljö erbjuder aktiviteter för utforskning, skap­ande och lek inom gården men även i de kringliggande naturområdena utanför förskolan.


Karusellens lärande sker genom

Lustfyllt lärande:

             ”Hjälp mig att göra det själv och jag lär

              mig för hela livet”

Engagemang:

             ”Vi är kompetent, energifylld personal

              som ser alla barn”

Kommunikation:

             ”Vi lyssnar och tar hänsyn till både

              stora och små genom

              vardagskontakten och i vårt Barnråd”

Empati:

             ”Vi värnar och månar om varandra”

Närhet

            "till skog och hav"


Våra avdelningar

Våra avdelningar heter

Gungan, Snurran och Bollen.

Karusellen har hög kvalitet på sin verksamhet med ett väl inarbetat samarbete mellan avdelningarna. Förskoleenkäten understryker detta med god svarsfrekvens och genom­gående mycket nöjda brukare. I jämförelse mellan Umeå kommuns förskolor visar enkätens resultat att Karusellen ligger bland de tio främsta av totalt ca 130 förskolor. Förskolan Karusellen arbetar vidare med resultaten från föregående verksamhetsår genom att erbjuda återkoppling till föräldrar efter utvecklingssamtalet utifrån föräldraenkätens resultat.

I vår strävan efter ständiga förbättringar tar vi fasta på följande områden:

Trygghet och trivsel

Lärandemiljö

Självständighet, självtillit, inflytande och ansvar

Lärande

Mer information

Gemenskap

Vi har som tradition vid jul att alla barnen gör var sin ljuslykta som vi sedan tänder tillsammans i ett ljusspel och sjunger ihop.

Vi har även andra aktiviteter tillsammans för att få en bra sammanhållning på vår förskola.

Tex: Obbola öloppet, skidrännet, lucia, påskfirande, midsommar, storbarnsgrupp, förskolansdag mm